Pasākums „Annas Brigaderes daiļrade”

31. oktobris, 2016

Sprīdīša, Maijas un Paijas, arī princeses Gundegas mammai, rakstniecei Annai Brigaderei 1.oktobrī bija 155. dzimšanas diena.

Saites

Sprīdīša, Maijas un Paijas, arī princeses Gundegas mammai, rakstniecei Annai Brigaderei 1.oktobrī bija 155. dzimšanas diena. Neskatoties uz to, ka rakstniece nebija precējusies un viņai nebija bērnu, viņa bija mamma visiem tiem, kam vajadzēja viņas labestību un draudzīgu padomu.

annab2Zenta Mauriņa Annu Brigaderi raksturo ar pieciem „S”: „Skaidra, skarba, stipra, spītīga, strādīga.” Bet pati rakstniece par sevi ir teikusi: „Pētījiet manus darbus, bet ne manu dzīvi, pirmā vietā stāv mans darbs, bet ne mana dzīve.”

Atzīmējot nozīmīgo rakstnieces jubileju, sākumskolas skolotāji kopā ar saviem skolēniem lasīja, zīmēja, gatavoja publiskos lasījumus no Annas Brigaderes darbiem.

21.oktobrī skolas aulā, mierīgā, rāmā gaisotnē, notika Annas Brigaderes daiļradei veltīts noslēguma pasākums 1.-3.klašu skolēniem. Mīļi gaidīti bija visi – klausītāji, zīmētāji, lasītāji. Pasākumā dzirdējām fragmentus no „Anneles stāstiem”, no pasaku lugām „Sprīdītis” un „Princese Gundega un karalis Brusubārda”. Paldies čaklākajiem lasītājiem no 3.klasēm: Sindijai Dārziņai, Gatim Linkumam, Mikum Zariņam, Esterei Krūzei, Paulai Esterei Āboltiņai, Helēnai Mailītei, Esterei Voitjulei, Otto Otomāram Veipam, Raivim Ozoliņam, Bruno Šternam, Loretai Vekšai, Rolandam Putniņam, Karlīnai Kalnozolai, Katei Melēvicai, Aleksandram Attem, Danielai Jasinskai, Patrīcijai Valainei, Aleksim Volkovičam, Kintijai Karaveckai, Elīnai Kreicai, Emīlam Pastaram, Martai Barlo, Paulai Bataragai, Karlīnai Rābei, Simonai Priedei, Ksenijai Kudrjavcevai, Keitai Supei.

Starp lasījumiem mums bija iespēja klausīties muzikālus priekšnesumus. Paldies par burvīgo klavierspēli Kristīnai Kviesei, Sofijai Paulai Riņķei , Megijai Šmatei un Ogres Mūzikas skolas pedagogiem par sadarbību.

annab3Pēc pasākuma varējām apskatīt 2.klašu skolēnu zīmējumu izstādi, kurā bija gan „Mazās Anneles lielie darbi”, gan zīmējumi „Ar Sprīdīša lāpstu plecos”, gan mīļākie Annas Brigaderes pasaku varoņi.

Katram skolēnam bija iespēja apliecināt sevi, justies nozīmīgam un radīt kopības sajūtu šajā pasākumā, katrs no mums guva pozitīvas emocijas un mazu rudenīgu sveicienu pirms skolēnu rudens brīvdienām.

Paldies visiem kolēģiem par kopīgo veikumu. Mums izdevās atrast skolēnu vecumposmam atbilstīgus fragmentus no rakstnieces A. Brigaderes darbiem, ieinteresēt skolēnus klausīties un piedāvāt daudzveidīgu darbošanos.

Lasītprasme, ieinteresētība, aizrautība un vēlme darboties ir pamats sasniegumiem arī citās dzīves jomās.

Informāciju sagatavoja un pasākumā piedalījās I.Piļka,
direktores vietniece izglītības jomā