Notikumi Ogres sākumskolā

16. februāris, 2017

Ogres sākumskolā otrais semestris ir iesācies ar mācību olimpiādēm, ar skatuves runas konkursu ”Zvirbulis 2017”, un arī ar dažādiem citiem pasākumiem.

Ogres sākumskolā otrais semestris ir iesācies ar mācību olimpiādēm, ar skatuves runas konkursu ”Zvirbulis 2017”, un arī ar dažādiem citiem pasākumiem.

Lai arī mūsu Maestro Raimondam Paulam dzimšanas diena bija 12. janvārī, mūsu skolā, 2. un 3. klases skolēni, atzīmēja komponistam dzimšanas dienu janvāra beigās ar sadziedāšanos. Iepazinušies ar R. Paula biogrāfiju, katra klase dāvināja kādu Maestro dziesmu – 2.g klase – „Sveiks , lai dzīvo!” , 2.e – „Maziņš esmu es!”, 2.a – „Putniņš uz zara”, 2.d – „Pūpoliņi”, 2.c – „Lācis”, 2.b – „Pieneņpūka”, 3.e – „Kā Didzis zeķi lāpīja”, 3.c – „Cāļus skaita rudenī”, 3.b – „Es vēlos”, 3.a – „Bija manā somiņā, 3.d – „Lidojums ar gaisa balonu”. Bērnu izpildījums bija emocionāls, radošs, sirsnīgs un patiess! Bērni Maestro novēlēja, vēl daudz daudz radīt skanīgu dziesmu un labu veselību!

Ogres sākumskolā, pirms devās pirmklasnieki brīvdienās, notika tradicionālie ”Grāmatu svētki”. Skolēni iejutās savu grāmatu un multfilmu varoņos. Darbnīcās gatavoja savu grāmatiņu un tur viņi noskaidroja, kas tad ir lasīšana?

Pirmklasnieku atbildes bija dažādas, ka lasīšana ir prieks, bagātība, gudrība, garīgais spēks, dzīves ziņa, dzīvesprieks, fantāzijas atraisīšana, ceļojumi un piedzīvojumi, vēstures izzināšana, valodas izkopšana, zinātkāre, rakstura norūdīšana, patiesības meklēšana, sevis labāka izpratne, radošā domāšana, saskarsme ar visu pasauli. Izrādās, ka bērniem mīļākās grāmatas ir par piedzīvojumiem, šausmu stāsti, pasakas, grāmatiņas par dzīvniekiem.

Pēc darbnīcu apmeklēšanas skolēni devās masku parādē! Ciemos pie mums bija pirāti, lāči, Sārtulis no Margaritas Stārastes pasakas, raganiņas, princeses un Elza no „Ledus sirds”, kaķi, zaķi, kovboji, Pepijas un lauskis, un daudz citu varoņu! Diena bija izdevusies!

Februāra mēnesis iesākās skolā ar projektu nedēļu. Šogad nedēļas tēma bija ”Mūsu skola 15 gadu lokos”. Skolēni meklēja materiālus par Ogres sākumskolu un Ogres pilsētas vēsturi, intervēja skolotājus un absolventus. Darba duna bija jūtama bibliotēkā, sporta zālē un datorklasē. Skolēni piedalījās dažādās sporta sacensībās un iepazinās ar automodelismu. Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecināja, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi bija sasniegti- tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze. Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece  Aija Sirsniņa