Ogres sākumskolas skolēni iepriecina pansionāta iemītniekus

15. decembris, 2017

14. decembrī Ogres sākumskolas un Ogres Mūzikas skolas skolēni piedalījās labdarības pasākumā pansionātā “Ogre”, kur sniedza svētku koncertu un izdalīja vecāku sarūpētās dāvaniņas.

“Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.”
(K.Skalbe)

Mīlestība ir vārds, kas tiek ļoti bieži izrunāts. Dažādās toņkārtās, situācijās, tēmās… Kādam mīlestības trūkst, cits vēlas un ir gatavs ar to dalīties. Dažreiz vajag pavisam nedaudz, lai kādu iepriecinātu. Tā ir patiesa interese, mīļums un uzmanība, kas visvairāk pietrūkst cilvēkiem, kuri vairs nevar parūpēties par sevi.

Sirsnīgs paldies koncerta dalībniekiem, Ogres sākumskolas un Ogres Mūzikas skolas audzēkņiem, un visām skolēnu ģimenēm, kuri atnesa bagātīgas dāvanas pansionāta “Ogre” iemītniekiem. Liels prieks par bērniem, jo viņu ziedotajām konfektēm bija īpaša vērtība! Un liels paldies vecākiem, ka jau no mazotnes ir iemācījuši, ka dots devējam atdodas – ar prieku, gandarījumu un mīlestību.

Pateicos par atsaucību, atbalstu, sadarbību un ieguldīto darbu, iekrāsojot 2018. gada sākumu ar cerības, mīlestības, sapņu piepildīšanās un prieka krāsām. Par to, kā mums gāja pansionātā “Ogre”, noskatieties video.

Dalībnieku pārdomas

Es, brīdī, kad mēs staigājām pa pansionāta sāviem, sāku raudāt, jo tas bija ļoti emocionāli. Tie vecie cilvēki bija tik laimīgi, ka mēs atnācām. Man bija ļoti liels prieks, kad viņi smaidīja par katru dāvanu,  apsveikumu un dziesmu, ko mēs viņiem dāvinājām.

Katrīna Ciniņa, 5.d klase

Es biju ļoti, ļoti priecīga, ka pansionāta cilvēki bija laimīgi par mūsu katra dāvaniņu. Bija ļoti mīļi paskatīties uz katru cilvēku, jo viņi izskatījās tik priecīgi gan par mūsu skaisto koncertu, gan par mūsu dāvaniņām. Es domāju, ka katrs tagad ir laimīgs un priecīgs.

Adriana Paula Raka, 6.d klase

Iepriecināt slimos un vecos cilvēkus bija ļoti jauki. Es ceru, ka arī nākamgad es varēšu iet uz pansionātu, jo man ļoti patika dāvāt smaidus cilvēkiem.

Alise Ničipurova, 6.a klase

Pateicības vēstule

Labdien! Viss bija ļoti labi, jauki, sirsnīgi! Klienti ir ļoti pateicīgi par koncertu un dāvanām, tas viņiem ļoti gāja pie sirds. Klienti vēl ilgi jūsmoja par visu un otrā dienā vēl jūsmoja. Tas bija fantastisks koncerts un skolēnu dziedāšana pa stāviem, tas klientus sajūsmināja, lika pārdomāt par dzīvi. Klienti pateicas kokapstrādes pulciņam par skaistiem darbiem un klienti nolikuši sev redzamā vietā un priecājas par tiem! Darbinieki ir ļoti pateicīgi par skaisto koncertu, dāvanām, par padarīto darbu, jo skolēni ieguldījuši lielu darbu! Mēs sakām lielu paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu un bērnu vecākiem par talantīgiem, gudriem un jaukiem bērniem! Jaukus Ziemassvētkus jums visiem no mums! Ar cieņu Sociālā darbiniece Dzidra Škoda.

Jauku dienu vēlot, pansionāta vadītāja A. Zīverte-Upeniece.

Informāciju sagatavoja Aija Sirsniņa

Vēl raksti šajā kategorijā