Lasīšanas meistarklase

8. februāris, 2018

Lai veicinātu skolēnu un pedagogu sadarbību un rosinātu skolēnu vēlmi labāk lasīt, radās ideja par “Lasīšanas meistarklasi”. Tajā piedalījās 1. d un 2. b klases skolēni.

Lai veicinātu skolēnu un pedagogu sadarbību un rosinātu skolēnu vēlmi labāk lasīt, radās ideja par “Lasīšanas meistarklasi”. Tajā piedalījās 1. d un 2. b klases skolēni.

2. b klases bērni ar lielu prieku un atbildības sajūtu devās pie pirmklasniekiem, lai kopīgi lasītu, skaitītu dzejoļus, palīdzētu viens otram ar padomiem.

Otrklasnieki atzinīgi novērtēja pirmklasnieku lasītprasmi.

Savukārt pirmklasniekiem patika, kā viņi tiek novērtēti, otrklasnieku norunātie dzejoļi un sarūpētās balviņas.

Visi šķīrāmies labā noskaņojumā, ar gandarījuma sajūtu par labi paveiktu darbu.

 

Informāciju sagatavoja 2. b klases audzinātāja Larisa Bite un 1. d klases audzinātāja Ļubova Maļinovska