Ogres sākumskolā noslēdzies Erasmus+ projekts “Who is afraid of mathematics”

10. decembris, 2019

Ogres sākumskolā veiksmīgi noslēdzies Erasmus+ projekts “Who is afraid of mathematics” (“Kam ir bail no matemātikas?”).

Projekta realizācijā Ogres sākumskolā iesaistījās liels skaits pedagogu, kuri sekmēja bērnu interesi par vienu no svarīgākajiem, bet grūtākajiem mācību priekšmetiem- matemātiku, integrējot to dažādos mācību priekšmetos un ārpusstundu  nodarbībās.

Divu gadu garumā esam izveidojuši jaunus mācību materiālus, tie ir izveidoti un adaptēti dažādu vecuma bērniem. Projekta laikā radītie materiāli ir ievietoti projekta mājas lapā un e Twinning platformā un ir pieejami apskatei. Projekta dalībvalstis bija Grieķija, Latvija, Ungārija, Polija, Zviedrija, Itālija.

Projekta laikā tika izveidota nacionālo ēdienu recepšu grāmata angļu valodā, Adventa kalendārs, kurā partnervalstis ievietoja 4 radošus sveicienus vai uzdevumus pārējām dalībvalstīm.  Realizācijas laikā partneri vienojās neveidot  atsevišķu spēļu grāmatu , bet spēļu elementus integrēt mācību nodarbībās,  lai veicinātu skolēnu interesi un nostiprinātu matemātikas stundās iegūtās zināšanas, izveidojot  skolas gaiteņos, ar matemātiku saistītus, dažādas vizuālās atgādnes- masas un tilpuma mērvienības pie ēdināšanas zāles, reizrēķins uz skolas trepju pretpakāpieniem, auguma mērītāji, transportieri un krāšņas reizrēķinu tabulas.

Mazākos sākumskolas skolēnus priecē un atraktīvā veidā piesaista skaitļu pasaulei dažādas spēles, kuras izvietotas uz koridora grīdas, kā arī pārvietojamās lielizmēra spēles “Cirks” un  “Riču raču”.

Visas jaunās  atgādnes un mācību materiāli, palīdzēs skolēniem  prast informāciju ne tikai atrast, bet izdomāt, kas tajā ir svarīgākais, iemācīs – jebkuru domu pamatot.  Matemātika iemācīs saskatīt sakarības un izmantot tās, lai varētu atvieglot pats sev dzīvi, un skolēni  droši varēs teikt: “Mēs mīlam matemātiku!”.

Paldies projekta koordinatorei  un Ogres sākumskolas angļu valodas skolotājai  Līgai Bužerei.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece  Aija Sirsniņa