Ogres novada novadpētniecisko darbu konkursa laureāti visi mācās Ogres sākumskolā

5. maijs, 2015

Š.g. 12. martā Ogres Kultūras centra Mazajā zālē notika Ogres novada novadpētniecisko darbu konkursa noslēguma konference, kurā tika apbalvoti labāko darbu autori.

Š.g. 12. martā Ogres Kultūras centra Mazajā zālē notika Ogres novada novadpētniecisko darbu konkursa noslēguma konference, kurā tika apbalvoti labāko darbu autori.

Konkursa dalībniekus sveica Ogres novada domes priekšsēdētāja Ineta Tamane: “Mums dzīvē nereti jāpiedzīvo brīži, kad mēs apzināmies labi padarīta darba sajūtu. Arī jums, kas šodien prezentēs savus pētījumus, ir jābūt šī labi padarītā darba sajūtai. Esmu izlasījusi visus labākos darbus, un esmu lepna, kā jūs stāstāt par novadam, savai dzimtai un sev svarīgām lietām.”

I.Tamane arī uzsvēra, ka labi veikts novadpētnieciskā darba pētījums var kalpot par pamatu un iedvesmas avotu izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu un piedaloties jau augstāka līmeņa konkursā.

“Ogres novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēni ar pedagogu palīdzību pētījuši, apzinājuši un nopamatojuši daudzas ar Ogri un novadu, te dzīvojošiem cilvēkiem, mazāk un jau ļoti pazīstamām vietām saistītus faktus un norises. Uz konkursa noslēgumu no visām novada skolām tika izvirzīti 44 darbi, kurus izvērtēja komisija, un šodien klātesošie varēs iepazīties ar konkursa godalgoto darbu prezentācijām,” informēja Ogres novada pašvaldības kultūras darba koordinatore Anita Ausjuka.

5.-6.klašu grupā konkursam tika iesniegti 16 darbi, kuros aplūkots ļoti plašs tēmu loks – Ogres pilsētas un novada vēsture, dabas bagātības, atpūtas iespējas, hobiji.

Ogres sākumskolas darbi šajā grupā  tika novērtēti visaugstāk ,un visas godalgotās atceļoja uz mūsu skolu:

1. vieta – 5.a klases skolniecēm – Nadīnai Ozolai un Kristiānai Ozolai par kopdarbu “Ogres pilsētas izglītības iestāžu vēsture” /vadītāja skolotāja Valda Bērziņa/.

2. vieta – 6.d klases skolniekam Oskaram Linkumam par darbu “Mežs manā un Ogres iedzīvotāju pastkastītē” ,kurā tika plaši izpētīta mežu resursu taupīšana, /vadītāja skolotāja Jolanta Bardovska/.

3. vieta – 6.d.klases skolniekam Norberam Nikitenko par darbu „Dabas parki Ogres novadā”, /vadītāja skolotāja Jolanta Bardovska/.

Atzinību ieguva 6.b klases skolniece Nellija Spūle, izpētot tautisko deju vēsturi un darbību Ogrē, /vadītāja skolotāja Gunta Jakobsone/.

Labāko darbu autorus un viņu pedagogus sveica Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte un izglītības darba metodiķe Vineta Āboltiņa.

Konferences noslēgumā konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem savu māku rādīja burvju mākslinieks Haralds Krūmiņš, triku demonstrēšanā iesaistot arī skolēnus.

Materiālu sagatavoja:
Jolanta Bardovska, Ogres sākumskolas skolotāja