Aspazijas dzimšanas dienas ieskaņas pasākums

10. marts, 2015

6. marta rīts 5.a klasei bija īpašs. Visi gatavojās Aspazijas dzimšanas dienas ieskaņas pasākumam. Meitenes cepa dzimšanas dienas kūku un uzklāja svētku galdu, zēni domāja par muzikālo noformējumu. Kad viss bija gatavs – dzejas stunda varēja sākties!

„Lēni lidot tie prot,
Saulītei pāri nedarot…
Zelta pēdas tik atstājot…”
/ASPAZIJA/

6. marta rīts 5.a klasei bija īpašs. Visi gatavojās Aspazijas dzimšanas dienas ieskaņas pasākumam. Meitenes cepa dzimšanas dienas kūku un uzklāja svētku galdu, zēni domāja par muzikālo noformējumu. Kad viss bija gatavs – dzejas stunda varēja sākties!

Romantisko noskaņu radīja Gabriela vijoles skaņas, tad Paula un Kristiāna norunāja fragmentus no Aspazijas bērnības autobiogrāfijas „Zila debess zelta mākoņos.”

Pēc tam Adriana ģitāras smeldzīgās skaņas papildināja radošo darbu lasījumus, kuri bija veltīti Aspazijai un viņas jaukajai, romantisma pilnajai dzejai.

„Kādā skaistā, baltā dienā,
Mazā, sirmā kumeliņā,
Mājā ienāk ASPAZIJA. ”
/Valters/

„Tur putniņš,
Tur prieciņš,
Tur bērnība – Ilgu zeme.”
/Everita/

„Mazs ziediņš
Caur sniegu izlauzies
Uz pavasari.”
/Rasa/

Paldies visiem par šo jauko, gaistošo spārnu sajūtu!
Skolotāja Valda