Noslēdzies Erasmus+ projekts “ALLready a Success to School Life”

5. novembris, 2021

20. un 21. oktobrī Ogres sākumskolā viesojās Erasmus+ projekta “ALLready” dalībvalstu pārstāvji. Šajā reizē uzņēmām viesus no Polijas, Turcijas un Portugāles.

20. un 21. oktobrī Ogres sākumskolā viesojās Erasmus+ projekta “ALLready” dalībvalstu pārstāvji. Šajā reizē uzņēmām viesus no Polijas, Turcijas un Portugāles, ievērojot ar Covid-19 saistītos ierobežojumus un drošības pasākumus. Šī bija 3. starpvalstu tikšanās, kā arī noslēdzošā šajā projektā. Divas kopā pavadītas dienas gan darbā, gan iepazīstinot mūsu viesus ar galvaspilsētu Rīgu, Ķemeru nacionālo dabas parku, Jūrmalu un mūsu pilsētu Ogri. Bija iespēja apmeklēt Ogres muzeju, izzināt pilsētas vēsturi, kā arī baudīt krāšņi izgaismoto pilsētu vakarā.

Otrā diena bija viesu vizīte Ogres sākumskolā. Projekta dalībniekus uzrunāja vecāku padomes pārstāvis Aivars Spūlis, Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, Ogres sākumskolas direktores pienākumu izpildītāja Ieviņa Piļka. Visus projekta dalībniekus aizkustināja 4. klases skolnieces Rēzijas Spūles sagatavotais sveiciens. Paldies arī bērnu un jauniešu deju kolektīvam “Dzītariņš” un vadītājai Dairai Dālei, un mūsdienu deju kolektīvam “Karamelles” un vadītājai Lindai Mangulei par katrai dalībvalstij veltīto sveicienu – deju, ņemot vērā Covid -19 situāciju un noteiktos ierobežojumus. Sajūsmu viesos izraisīja skolotājas Diānas Ķēniņas veidotā filmiņa par mūsu skolu. Paldies, Diāna!

Iepazīstoties ar Ogres sākumskolu, viesi devās uz vairākām klašu telpām, kur arī gaidīja nelieli pārsteigumi un iepriecinājumi. Tos, kopā ar saviem skolēniem, bija sagatavojušas skolotājas Anete Lasmane, Elita Geca, Larisa Bite, Iveta Razgale.

Diena noslēdzās ar vispārēju projekta novērtēšanu, daloties ar iegūto pieredzi, sasniegtajiem mērķiem, rezultātiem un sertifikātu izsniegšanas ceremoniju. Tika pārrunātas idejas jauniem projektiem.

Milzīgs PALDIES Latvijas komandas vadītājai un koordinatorei Līgai Bužerei par ieguldīto darbu Erasmus+ projekta “ALLready” sagatavošanā un realizācijā, kā arī aizkadra rūķīšiem Guntai Jakobsonei, Marutai Dudkinai, Jolantai Bardovskai, Ivetai Razgalei un Aijai Sirsniņai par nesavtīgo atbalstu un ideju ģenerēšanu.

Ogres sākumskolas mūsdienu deju kolektīva “Karamelles” sveiciens Turcijas delegācijai

Ogres sākumskolas mūsdienu deju kolektīva “Karamelles” sveiciens Portugāles delegācijai

Rakstu sagatavoja – Gunta Jakobsone