ERASMUS+ projekta “ALLReady” 2. starpvalstu tikšanās reize Polijā

11. oktobris, 2021

Realizējot “ ERASMUS+” projektu “ALLready” Ogres sākumskolas pārstāvji piedalījās 2. starpvalstu tikšanās reizē Polijas pilsētā Otvockā, 27. septembrī.

Realizējot “ERASMUS+” projektu “ALLready” Ogres sākumskolas pārstāvji piedalījās 2. starpvalstu tikšanās reizē Polijas pilsētā Otvockā, 27. septembrī. Tā bija priecīga atkalredzēšanās ar dalībvalstu pārstāvjiem no Polijas, Turcijas un Portugāles. Šajā reizē tika izvērtēts projektā ieguldītais darbs, atzinīgi novērtēts sasniegtais rezultāts, pārrunāta Covid-19 pandēmijas ietekme. Paviesojāmies Otvockas 2. pamatskolā, iepazināmies ar mācību procesu jaunākā skolas vecuma grupā, 1. klases burtu mācības nodarbību, kā arī vērojām sporta aktivitātes 5.klasē. Diena noslēdzās ar pastaigu Otvockā, piedaloties visiem dalībvalstu pārstāvjiem. Neaizmirstama, labi organizēta tikšanās, gandarījums par paveikto!

Rakstu sagatavoja: Gunta Jakobsone
Projekta koordinatore Latvijā: Līga Bužere
Foto: Diāna Ķēniņa