Ogres sākumskolas pedagogu un skolēnu ERASMUS+ projekta “Teen thinkers” mobilitāte Turcijā

5. novembris, 2021

Pagarinātā brīvlaika nedēļā no 24. oktobra līdz 31. oktobrim trīs Ogres sākumskolas skolotājas un četri sestās klases skolēni devās Erasmus+ projekta “Teen thinkers” pirmajā mobilitāšu braucienā uz Turciju, Bursu, apmeklējot Şehit Yunus Yilmaz vidusskolu.

Pagarinātā brīvlaika nedēļā no 24. oktobra līdz 31. oktobrim trīs Ogres sākumskolas skolotājas un četri sestās klases skolēni devās Erasmus+ projekta “Teen thinkers” pirmajā mobilitāšu braucienā uz Turciju, Bursu, apmeklējot Şehit Yunus Yilmaz vidusskolu.

Brauciena laikā tika nodrošināta skolēnu pavadīšana, sadarbība daudzveidīgās darbnīcās, pieredzes apmaiņa, noklausītas Bursas universitātes profesoru lekcijas par P4C, jeb filozofiju bērniem nozīmi skolēnu attīstībā.

Brauciena mobilitātes bija vērstas uz jauniešu savstarpējo iepazīšanos, valodas apguvi, kritiskās domāšanas attīstīšanu, Turcijas un Bursas pilsētas vēstures un tradīciju izziņu. Projekta dalībnieki radošajās darbnīcās ieguva priekšstatu par dabīgā zīda ražošanu un grezno turku paklāju aušanu ar rokām, varēja paši izmēģināt savdabīgo gleznošanas veidu – marmorēšanu, izteica savas domas par mūsdienu atkarībām un kā tās novērst.

Ekskursijās iepazinām pilsētas ikdienu, greznos skatus no Bursas kalniem, interesantos muzejus un savdabīgo ēnu leļļu teātri, paši izmēģinājām arī leļļu kustināšanu, apmeklejām Turcijas neatkarības dienai veltītu svētku pasākumu skolā, tikāmies ar pilsētas mēru.

Pāc ilgāka pārtraukuma Erasmus+ projekta realizācijā un mobilitātēs ir iesaistīti arī Ogres sākumskolas skolēni. Lai arī mūsu skolēni bija vieni no jaunākajiem projekta sanāksmes pārstāvjiem, prieks un lepnums par bērnu spējām iesaistīties aktivitātēs, parādīt labas valodas prasmes, spēju sagatavot stāstījumu un prezentēt savu skolu.

Skolēnus patīkami pārsteidza Turcijas bērnu atvērtība, pozitivitāte, vēlme iepazīties un sadarboties. Lai arī, viennozīmīgi, ir manāmas kultūras atšķirības, starptautiskās jauniešu grupas pārstāvji lieliski spēja pieņemt viens otru, uzklausīt, sadraudzēties.

Projekta uzdevums iepazīt un pieņemt atšķirīgo šajā mobilitātē ir realizēts pilnībā. Ikviens no jauniešiem apjauta, ka bērniem dažādās valstīs ir svarīgas vienotas vērtības, kā arī svešvalodas apguves nozīmi, kas ir “atslēga” uz internacionālu saskarsmi, nākotnes mērķiem.

Ikviens no dalībniekiem noslēgumā saņēma projekta sanāksmes un Europass mobilitātes sertifikātus.

Uz tikšanos nākošajās mobilitātēs, kas jau maijā notiks tepat pie mums – Ogres sākumskolā! Gatavojamies uzņemt ciemiņus no pārējām dalībvalstu skolām – Turcijas, Polijas, Slovākijas un Rumānijas.