No sirds uz sirdi..

28. decembris, 2021

Ziemassvētku laiks – laiks, kad cilvēki vairāk tic brīnumiem, labajam, skaistajam, kad sirdī iemājo cerība, laime, prieks. Ziemassvētki ir laiks, kad visi kaut ko gaida un ir gatavi viens otram dot. Kamēr esam bērni, dzīvojam tādā kā kūniņā, vecāku siltajā paspārnē, nemanot, ka pasaulē ir arī ļaudis, kam klājas grūtāk, ir vientuļāk un ir nepieciešama […]

Ziemassvētku laiks – laiks, kad cilvēki vairāk tic brīnumiem, labajam, skaistajam, kad sirdī iemājo cerība, laime, prieks. Ziemassvētki ir laiks, kad visi kaut ko gaida un ir gatavi viens otram dot.

Kamēr esam bērni, dzīvojam tādā kā kūniņā, vecāku siltajā paspārnē, nemanot, ka pasaulē ir arī ļaudis, kam klājas grūtāk, ir vientuļāk un ir nepieciešama līdzcilvēku palīdzība un atbalsts.

Šogad, šajā juceklīgajā laikā, 2.e klases skolotāja, skolēni un vecāki nolēma iepriecināt Ogres pansionāta seniorus. Katrs, no klasē esošajiem, sarūpēja dāvaniņu (dāvanas) no sirds, kuras tika nogādātas Ogres pansionātā š.g. 20.decembrī.

Lai sirdī ienāk miers un atziņa – došana padara laimīgāku ne tikai saņēmēju, bet arī pašu devēju!

Tekstu sagatavojusi 2.e klases audzinātāja Karīna Burija