Meža zinības Zilajos kalnos

21. septembris, 2016

Šī gada 16. septembrī 1.b., 1.c, 1.d un 2. g klases skolēni, audzinātājas un mūsu daži vecāki devāmies uz izglītojošu pasākumu Ogres Zilajos kalnos, lai brīvā dabā iepazītu apkārtējo vidi, dabu, mežā notiekošos procesus, meža apsaimniekošanu, koksnes iegūšanu un pārstrādi.

Saites

„Daba ir lielā, dievišķā mūzika. Kad, atrodieties dabā, ieklausieties, jo tur viss muzicē.
Mūziķis ar smalku dzirdi tur saklausīs tādu mūziku, kādu tas nekur citur nedzirdēs.
Ar mūzikas palīdzību cilvēkam daba kļūst dzīva: akmeņi, koki, vējš, strauti runā savu valodu.”

/BeinsaDuno/

Šī gada 16. septembrī 1.b., 1.c, 1.d un 2. g klases skolēni, audzinātājas un mūsu daži vecāki devāmies uz izglītojošu pasākumu Ogres Zilajos kalnos, lai brīvā dabā iepazītu apkārtējo vidi, dabu, mežā notiekošos procesus, meža apsaimniekošanu, koksnes iegūšanu un pārstrādi.

Šajā trasē bija iespējams apmeklēt 12 meža laboratorijas ar dažādiem atšķirīgiem uzdevumiem, kuru laikā tika veicināta skolēnu izpratne par saprātīgu vides izmantošanu un aizsardzību un arī aktīvi izkustēties.

20160916_093349Sēklu laboratorijā bija jāatpazīst koki, to lapas, meža stādu laboratorijā mums bija iespēja iejusties meža stādītāju lomās un izmēģināt katram iestādīt eglīti, putnu laboratorijā mūs iepazīstināja ar vienu no gudrākajiem putniem – kovārni, kā arī bija iespēja salikt koka puzli ar pūces attēlu. Īpašu aktivitāti skolēni izrādīja dabas aizsardzības laboratorijā, kurā bija iespēja uzzināt visu par un ap ķērpjiem, tos atrast, izpētīt gan ar neapbruņotu aci, gan palielināmajiem stikliem.

Visinteresantākā visiem šķita zvēru laboratorija, kurā tika stāstīts par medniecību, kā tā norisinās, kādi ir lomi pēc medībām utt. Stāstījumu skolēni klausījās ar interesi, arī paši uzdeva jautājumus, kas viņus interesē. Šīs laboratorijas apmeklējuma noslēgumā tās lektors mums veltīja skaistu dziesmu uz kokles, kas, esot mežā, brīvā dabā, radīja īpašas sajūtas.

Protams, ikviena no organizatoru piedāvātajām laboratorijām bija pārdomāta, sagatavota un interesanta, par to mēs, 1.klases, 2. g klase un audzinātājas, sakām lielu, lielu paldies organizatoriem “Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūrai”, “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūrai”, Ievai Krauklei, Renātei Matulei un visiem citiem, kas atbalsta un organizē bērniem izglītojošus pasākumus brīvā dabā!

Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lappuses ir dziļa satura pilnas, tāpēc novēlam ikvienam doties un izbaudīt dabas piedāvātās iespējas!

Informāciju sagatavoja,
2.g klases audzinātāja Anete