Mans grāmatplaukta stāsts

23. marts, 2022

Vai skolēni mūsdienās lasa grāmatas?  Izrādās – lasa gan. Skolēnu radošo darbu sērijā šī ir PIECPADSMITĀ GRĀMATA.

Vai skolēni mūsdienās lasa grāmatas?  Izrādās – lasa gan. Skolēnu radošo darbu sērijā šī ir PIECPADSMITĀ GRĀMATA. Latviešu valodas aģentūras ikgadējā konkursa dalībnieku interesantākie darbi dzīvo tālāk gan grāmatās, gan radio iestudējumos. 

Atsaucība bija necerēti liela – tika iesūtīti 1090 darbi no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs. 

Starp tiem arī mūsu Ogres sākumskolas labākie Nora Keserevska 6.d klase un skolotāja Eva Ozere, Estere Grūbe 4.c klase un skolotāja Dace Bužere, Eduards Laguškins 5.e klase un skolotāja Jolanta Bardovska.

Priecē tas, ka bērni un jaunieši lasa. Daudz lasa tie, kam vecāki bērnībā lasījuši priekšā. Grāmatā stāstu autori raksturojuši savu ceļu pie grāmatām. 

Lai prieks lasīt!