Lasīšanas meistarklase 1.c klasē

13. novembris, 2015

Labie darbi… Tik daudz varētu darīt un tik daudz laba jau esam izdarījuši… Gribējās kaut ko jaunu. Nolēmām Labo darbu nedēļas ietvaros novadīt „Lasīšanas meistarklasi” pirmklasniekiem.

lasisana01Labie darbi… Tik daudz varētu darīt un tik daudz laba jau esam izdarījuši… Gribējās kaut ko jaunu. Nolēmām Labo darbu nedēļas ietvaros novadīt „Lasīšanas meistarklasi” pirmklasniekiem. Ar 1.c klases skolotāju Sandru Bērziņu nolēmām, ka trešklasnieki kopīgi ar pirmklasniekiem palasīs grāmatu un norunās iemācīto dzejolīti. Trešklasnieki sagatavoja medaļas un devās uz pirmo klasi.

Pēc nejaušības principa katrs trešklasnieks izvēlējās savu pirmklasnieku un darbs varēja sākties!

lasisana02Izrādās ,ka daži mazie dzejolīti nebija iemācījušies. Trešklasnieki ar lielāko prieku izrādīja savas prasmes, kā dzejoli iemācīties, tā iemācoties dzejoli turpat uz vietas.

Ļoti nopietni notika lasīšanas darbs.

Kad vēlāk visu pārrunājām, trešklasnieki atzinās, ka esot bijis nedaudz bail ,vai varēs tikt ar šo uzdevumu galā. Dažs bija sakautrējies, kaut gan no malas to īpaši nevarēja redzēt.

Rezultāts patika gan lielajiem ,gan mazajiem!

Domājot par turpmāko sadarbību priecīgi un gandarīti šķīrāmies.

Larisa Bite un Sandra Bērziņa