Konkurss “Mācos krāt un tērēt gudri!”

16. novembris, 2021

Nauda ir ikdienas vajadzība, tāpēc svarīgi prast ar to rīkoties gudri un pārdomāti.

Nauda ir ikdienas vajadzība, tāpēc svarīgi prast ar to rīkoties gudri un pārdomāti. Dzirdēts viedoklis, ka naudu tērēt ir viegli, pelnīt – grūti, bet plānot – sarežģīti. “Swedbank” Finanšu institūta darbinieki, tiekoties ar skolēniem un viņu vecākiem, ir pārliecinājušies, ka naudu plānot var būt arī aizraujoši, tāpēc viņi izsludināja konkursu sākumskolas klasēm (1.–4. klase), kā naudu iespējams plānot, sakrāt un arī gudri tērēt.

Mēs, Ogres sākumskolas 1. a klases skolēni un klases audzinātāja, piedalījāmies konkursā un izveidojām mācību materiālu – krustvārdu mīklu/ padomus par naudas lietojuma prasmēm., kā arī glīti to noformējām.

Priecājamies, ka Swedbank pārstāvji atzinīgi novērtēja mūsu radošo darbu, un guva lielisku iedvesmu projektu organizēšanā sākumskolas skolēniem.

Balvās saņēmām grāmatas “Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas” no Swedbank.

Paldies Swedbank par iespēju mācīties plānot, krāt un tērēt gudri ik dienu!

Informāciju sagatavoja Anete Lasmane,
1.a klases audzinātāja