5.e klases stunda skolu programmā „Iepazīsti Saeimu”

17. novembris, 2021

Saeimā ir uzsākts jauns projekts – izglītojoša skolu programma „Iepazīsti Saeimu”. Ideja par šādas programmas rašanos ir saistīta ar bieži dzirdēto jēdzienu atvērtais parlaments.

Saeimā ir uzsākts jauns projekts – izglītojoša skolu programma „Iepazīsti Saeimu”. Ideja par šādas programmas rašanos ir saistīta ar bieži dzirdēto jēdzienu atvērtais parlaments.

Programmas mērķis ir ne tikai interaktīvā veidā stāstīt jauniešiem par Saeimu un tās darbu, lai tā rosinātu jauniešus interesēties par politiskajiem procesiem Latvijā, bet arī papildināt mācību programmu piedāvātās zināšanas, lai skolēniem būtu interese un sapratne par to, kā viņi paši var gan iesaistīties, gan ietekmēt politiskos procesus.

Šī programma paredz, ka Saeimas deputāti un pārstāvji dodas pie tiem dalībniekam, kuri ir pieteikušies dalībai šajā pasākumā.

Š.g. 13.novembrī tāda iespēja bija mūsu skolas 5.e klasei, kurai klases stunda notika interaktīvajā nodarbībā ar Saeimas darbiniekiem. Nodarbība tika prezentēts Saeimas darbs. Skolēni aktīvi atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, iesaistījās diskusijā.

Nodarbības beigās skolēniem bija iespēja piedalīties improvizētā auditorijas balsojumā par jautājumu: “Mācību programmā arī turpmāk saglabāt iespēju kombinēt klātienes un attālinātas mācības?”

5.e klases balsojumā “par” bija 20 skolēni; “pret” – 3 skolēni , bet “atturas” – 4 skolēni. Katram skolēnam bija iespēja argumentēt savu viedokli balsojumā.

Ieguvuši jaunas zināšanas, iepazinušies ar Saeimas darbu, ar laba vēlējumiem cits citam atgriezāmies attālinātajā mācīšanās procesā katrs savās mājās pie sava datora.

Jolanta Bardovska,
Ogres sākumskolas 5.e klase audzinātāja