Grāmatu svētki Ogres sākumskolā februārī

16. februāris, 2015

Ar daudzveidīgu programmu aizritēja Ogres sākumskolā Grāmatu svētki, piektdien, 13.februārī. Ienākot skolā varēja satikt musketierus, lāčus, pirātus, raganas, lapsas, vāveres, princeses, Sarkangalvītes, Karlsonu, Pepijas un citus grāmatu varoņus. Arī Šreks bija ieradies, lai ar pirmklasniekiem svinētu šos svētkus.

Ar daudzveidīgu programmu aizritēja Ogres sākumskolā Grāmatu svētki, piektdien, 13.februārī. Ienākot skolā varēja satikt musketierus, lāčus, pirātus, raganas, lapsas, vāveres, princeses, Sarkangalvītes, Karlsonu, Pepijas un citus grāmatu varoņus. Arī Šreks bija ieradies, lai ar pirmklasniekiem svinētu šos svētkus.

Šie svētki kļuvuši par īpašu tradīciju un vērtību. Pirmo klašu skolēni apmeklēja dažādas darbnīcas, kurās bija jāveic uzdevumi, lai varētu izveidot katrs savu grāmatiņu. Darbnīcas bija radošas un interesantas, jo, piemēram, vienā no tām jāsacer savs dzejolis, citās darbnīcās jāatrod vārdi burtu juceklī, jāklausās pasaka un jāatrod varoņi attēlos…

Tā kā grāmatu varoņi bija ļoti atraktīvi, jautri un arī disciplinēti, tad Grāmatu svētki varēja turpināties ar pasaku varoņu masku parādi un diskotēku.

Pēc Grāmatu svētku pirmklasnieku atsauksmēm, svētki mums izdevās un, ka interese par grāmatu un literatūru ir liela!

Liels paldies pirmo klašu audzinātājām-I.Piļkai, I.Dikai, D.Bužerei, Ļ.Maļinovskai, D.Lipsei, kā arī skolēnu pašpārvaldes 5.klašu skolēniem. Grāmata mums ir blakus gan brīdī, kad gūstam zināšanas, gan tad, kad gribam labi atpūsties! Lai mīlestība uz grāmatu mums nezūd! Paldies!

Pārējās bildes no “Grāmatas svētkiem” ir aplūkojams bilžu galerijā.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece,
Aija Sirsniņa