Gada Skolotājs 2017

31. oktobris, 2017

Apsveicam! “Gada Skolotājs 2017” AS “Swedbank” balvu saņēma 3.g klases audzinātāja  Anete Lasmane – par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā.

Apsveicam! “Gada Skolotājs 2017”  AS “Swedbank” balvu saņēma 3.g klases audzinātāja  Anete Lasmane – par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā.

Pateicības raksts – Jānim Itkačam – direktores vietniekam, par  ilggadēju sadarbību un ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Ogres novadā.