Es lepojos ar savu skolu…

28. augusts, 2015

Ar daudzkrāsainiem pasākumiem izdziedāti un izdejoti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, bet izjūtas un tajos pieredzētais un piedzīvotais joprojām ir spilgtā atmiņā. Arī mēdiju tīklos vēl tiek izteikti viedokļi un pārdomas par svētku organizāciju, dalībniekiem, vadītājiem.

Ar daudzkrāsainiem pasākumiem izdziedāti un izdejoti  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, bet izjūtas un tajos pieredzētais un piedzīvotais joprojām ir spilgtā atmiņā. Arī mēdiju tīklos vēl tiek izteikti viedokļi un pārdomas par svētku organizāciju, dalībniekiem, vadītājiem.

DzDj2015-11

Dziesmu un deju svētki ikvienam dejotājam, dziedātājam un kolektīvu vadītājam ir liels sapnis, kuru var piepildīt tikai ļoti neatlaidīgi un regulāri strādājot.

Svētki jau nav tikai koncerts. Svētki ir arī pats mēģinājumu process, tā pati atbraukšana, dzīvošana kopā, gan saule, gan tāpat lietus, gan gājiens, gan vainagu pīšana, gan slapjās pastalas, gan kāda rūgta asara…

Taču, lai svētki varētu notikt, bija jāiegulda liels darbs gan gatavojoties skatēm, gan veicot organizatoriskos pasākumus.  Īpaši jāuzsver kolektīvu vadītāju prasme strādāt komandā un spēja ieinteresēt bērnus un jauniešus darboties.

Man ir patiess gandarījums, ka mūsu skolas deju kolektīvi veiksmīgi startēja visās atlases skatēs un pierādīja, ka var apgūt sarežģīto deju  repertuāru, un ar piedalīšanos svētkos mēs popularizējām savas skolas vārdu.

DzDj2015-12

Svētku laiks lika pārdomāt dažus jautājumus – skolēnu veselības stāvoklis – kā fiziskais, tā garīgais, mūsu ēšanas paradumi, mūsu bērnu pašapkalpošanās iemaņas, vecāku atbalsts un ieinteresētība sadarbībā ar skolu.

Saku paldies

  • XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ogres novada koordinatorei Irēnai Ošiņai,
  • deju kolektīva „Dzītariņš” vadītājai Dairai Dālei,
  • mūsdienu deju kolektīva ”Karameles”  vadītājai   Lindai Mangulei,
  • koncertmeistarei – Dacei Babānei,
  • skolotājām, kuras izturēja šo svētku nedēļas spriedzi, strādājot nemitīgā režīmā – Jolantai Bardovskai, Lindai Burtniecei, Dacei Bužerei un Līgai Bužerei,
  • dejotāju mammām – Diānai Ķēniņai. Evai Bičkovskai, Ivetai Krūmiņai, Agitai Krūzei, Diānai Bartuševskai, Ilzei Jakimenko, omītei -Sarmītei Āboltiņai, kuras darīja visu, lai mēs svētkos justos ļoti labi.

DzDj2015-25

Paldies mūsu optimistiskajam šoferim Aleksandram Prokopeņam. Un, protams, paldies skolas direktorei Mārai Bankai un direktores vietniekam Maiguram Bauskam, par atbalstu un uzmundrinājumiem.

Ļoti ceru, ka svētku dalībnieki turpinās dziedāt, dejot un muzicēt. Ir iegūta milzīga pieredze!

Paldies visiem, visiem, kas bija kopā ar mums!
Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja,
direktores vietniece audzināšanas darbā Aija Sirsniņa