Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem autobusos

28. decembris, 2018

Informācija par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem autobusos no 2019. gada 1. janvāra.

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, braukšanas maksas atvieglojumus varēs izmantot tikai lietojot Ogres novada skolēna karti!

Atgādinām, ka Ogres novada skolēna karte nodrošina braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu Ogres pilsētas sabiedriskajā transportā – noteiktu maršrutu autobusos. Tāpat būtiski, ka ar atlaidi var braukt tikai tie skolēni, kuriem piešķirta šī atlaide, tātad jau iepriekš, lai pārvietotos Ogres pilsētā, tika izmantota mēnešbiļete.

Izmantojot pašvaldības piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā (turpmāk – autobuss), skolēnam ir pienākums veikt elektronisku reģistrāciju autobusā, autorizējot karti pie elektroniskā datu nolasītāja, par ko tiek izsniegta izdruka par veikto braucienu. Skolēnam ir pienākums saglabāt izsniegto izdruku līdz brauciena beigām.

Ja skolēns, iekāpjot autobusā, autorizē braucienu un vēlas tupināt braucienu pēc transporta līdzekļa maršruta galapunkta sasniegšanas, skolēna pienākums ir atkārtoti autorizēt karti pie elektroniskā datu nolasītāja, par ko tiek izsniegta izdruka par veikto braucienu, kas jāsaglabā līdz brauciena beigām.

Ja skolēna karte ir nozaudēta vai nozagta, skolēnam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums ziņot Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centram vai Tūrisma informācijas centram par radušos situāciju. Atkārtoti skolēna karte tiek izsniegta, ja nozaudēta, nozagta vai citu iemeslu dēļ netiek nodota nomaiņai Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Maksa par atkārtotas kartes izsniegšanu ir 2,00 EUR, izņemot Ogres novada pašvaldības 2018. gada 23. augusta noteikumu “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā” 13.1.-13.5. un 20. punktā noteiktos gadījumus.

Gadījumā, ja karte autobusā netiek pieņemta, nekavējoties jāinformē skolas lietvede!

Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumus Nr. 21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā” noteikts, ka braukšanas maksas atlaide 100 procentu apmērā ir noteikta Ogres pilsētas teritorijā dzīvojošajiem skolēniem, kuri klātienē mācās Ogres novada vispārējās izglītības iestādēs un mācību gada laikā nokļūšanai uz skolu un atpakaļ uz mājām izmanto sabiedrisko transportu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos (ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei ir lielāks par vienu kilometru). Šie skolēni bez maksas var braukt 14 reizes nedēļā, kā arī 10. – 12. klašu skolēniem, kuri dzīvo ārpus Ogres pilsētas teritorijas un mācās Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Šie skolēni bez maksas drīkst braukt no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ 14 reizes nedēļā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos mācību gada laikā.

Lai pieteiktos braucienu atlaidēm, skolēniem jāvēršas pie savas skolas lietvedes.