Talka Špakovska parkā

25. oktobris, 2018

Labs darbs, kas padarīts! Viens no 5.c klases labajiem darbiem bija lapu grābšanas talka Špakovska parkā pirms rudens brīvlaika š.g. 20.oktobrī.

Labs darbs, kas padarīts! Viens no 5.c klases labajiem darbiem bija lapu grābšanas talka Špakovska parkā pirms rudens brīvlaika š.g. 20. oktobrī.

Ja kāds pajautās 5.c klases skolēniem, vecākiem un skolotājai:  “Kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku?”, mēs noteikti atbildēsim: “Draugu lokā, svaigā gaisā, darot vienu kopīgu darbu!”.

Skaistais, saulainais un siltais rudens laiks pačukstēja mums prieksā  ideju par šādu kopīgu bērnu un vecāku talku.  Mūsu klases aktīvā Elīnas mamma bija gatava uzņemties visu organizēt – sarunāt ar saimnieci Benitas kundzi, kā arī apzvanīt vecākus, lai izstāsītu par lielisko ideju un mudinātu šajā pasākumā  piedalīties.  Talka vairāk bija domāta kā klases saliedēšanas pasākums, kur varēs ne tikai izdarīt labu darbu, bet arī atpūsties pie kopīga piknika galda.

Prieks par padarīto, Benitas kundzes pateicība un kopīgā atpūta pēc darba, deva mums pārliecību, ka šāda talka varētu kļūt par mūsu klases ikrudens tradīciju. Solīt nesolīsim, bet centīsimies darīt visu, lai tā arī notiktu!

Rakstu sagatavoja 5.c klases audzinātāja M. Dudkina