Skolas direktores sveiciens jubilejā!

3. maijs, 2017

Aprīlis ir īstais brīdis stādīt jaunus kociņus, bitēm izlidot, uzsmaidīt saulei. Laiks, kad skola svin 15. dzimšanas dienu.

Aprīlis ir īstais brīdis stādīt jaunus kociņus, bitēm izlidot, uzsmaidīt saulei. Laiks, kad skola svin 15. dzimšanas dienu.

Skolā – kā bišu stropā- dzīve saplānota pa dienām, un darāmo darbu saraksts ir visai raibs.

Šodien aizmirsim ikdienas steigu, atcerēsimies mirkļus, notikumus, faktus…. Piedzīvotais, izjustais, paveiktais kā medus kāre, kur katra šūna ir nozīmīga. Skolēni, viņu vecāki, pedagogi, pašvaldība ….

Šajos gados pirmo klasi uzsākuši 9153 skolēni. Jaunajām bitītēm, mēs mācām ne tikai zināšanas, prasmes, iemaņas. Šeit viņi atklāj sevī talantus, atrod draugus, gūst spēku, lai pēc sešiem gadiem izlidotu no mūsu stropa.

Visos laikos nozīmīgākā ir bijusi pedagoga profesionalitāte un sirdsgudrība, zināšanas un saskarsmes jautājumi. Viss ir noticis godīgi un īsti, priecājoties par veiksmēm un patiesi pārdzīvojot neveiksmes un kļūdas, jūtot un uzņemoties atbildību.

Pieredzi esam guvuši Latvijas izglītības iestādēs – Cēsīs, Mārupē, Gulbenē, gan ārzemēs, dažādu projektu ietvaros– Anglijā, Spānijā, Itālijā, Polijā, Igaunijā.

Ar mani kopā strādā pedagogi, tehniskie darbinieki, kuru ieguldītais darbs ir apbrīnas un cieņas vērts. Tās ir īstas darba bites. Paldies, skolas padomei, vecākiem, jo es jūtu viņu sapratni un atbalstu.

Tikai visiem kopā darbojoties skola attīstīsies, un pieņems jaunus izaicinājumus!

Ogres sākumskolas direktore Māra Banka