Santa Kursīte gūst panākumus LOK zīmējumu konkursā

13. oktobris, 2016

Galveno balvu Ogres novadā saņēma Santa Kursīte. Santas Kursītes darbs tika iesniegts izvērtēšanai LOK, kur rezultāti tiks paziņoti 4. novembrī.

Pielikumi

skursite2Jau piekto gadu tika rīkota Latvijas Olimpiskā diena par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanai. Šajā gadā tika popularizēts Olimpiskais sporta veids volejbols.

Olimpiskās dienas programmā tika izsludināti konkursi:  foto konkurss par volejbolu “Padod bumbu!”vecuma grupai no 7. līdz 12. klasei; eseju konkurss par volejbolu ”Mana vēstule volejbolistam/ volejbolistei…”  – 7. – 12.klasei un zīmējumu konkurss par volejbolu “Mana sapņu bumba” kurā aicināti piedalīties pirmsskolas un sākumskolas (līdz 6.klasei ieskaitot) bērni un skolēni.

Konkurss notika izglītības iestādēs, kur tika zīmēti darbi uz A4 vai A3 formāta, veicot izvērtēšanu attiecīgajā izglītības iestādē – darbi tika iesniegti Ogres novada sporta centrā.

Galveno balvu Ogres novadā saņēma Santa Kursīte ( Ogres sākuskolas 4.c.klases skolniece), bet veicināšanas balvu – Linards Saveļjevs ( PII Riekstiņš). Santas Kursītes darbs tika iesniegts izvērtēšanai LOK, kur rezultāti tiks paziņoti 4. novembrī.

Kopumā zīmējuma konkursam no Latvijas novadiem un pašvaldībām ir iesniegti 40 darbi, bet novēlam – “Santa, lai Tev veicas un izvērtēšanas komisija ierauga un saredz Tavu domu!”

Avots: Ogresnovads.lv