Projekts “Garšīgie likumi”

22. janvāris, 2018

2015. gadā Eiropas Parlaments (EP) uzsāka projektu “Garšīgie likumi”, aicinot iesaistīties un sadarboties skolotājus, skolēnus un pārtikas nozares ekspertus.

2015. gadā Eiropas Parlaments (EP) uzsāka projektu “Garšīgie likumi”, aicinot iesaistīties un sadarboties skolotājus, skolēnus un pārtikas nozares ekspertus.

2017. gadā šajā projektā iesaistījās arī mūsu skolas 6. klases. Projekta ietvaros sociālo zinību stundās, izmantojot EP sagatavotos materiālus, mums pēc izvēles bija iespēja apgūt trīs tēmas: ģenētiski modificētie organismi, jaunā pārtika un alergēni. Kā prioritāti izvēlējāmies tēmu “Ģenētiski modificētie organismi”.

Mācības noslēdzās 18.janvārī, kad uz skolu bija atbraukusi Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāve Jolanta Bogustova, kā arī pārstāvji no Pārtikas un veterinārā dienesta. Skolēni dalījās ar gūtajām zināšanām un kopā ar ekspertiem diskutēja par pārtikas drošuma jautājumiem Latvijā.

Stundās veidojam izpratni par veselīgas vides nozīmi un gatavību veidot šo veselīgo vidi. Šis projekts palīdzēja uz mūsu veselīgas vides veidošanu paskatīties no cita skatu punkta.

Rakstu sagatavoja sociālo zinību skolotāja Maruta Dudkina