PIRLS 2021 īstenošana Ogres sākumskolā

7. decembris, 2021

Ogres sākumskola 2021. gada rudenī piedalījās Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021.

Ogres sākumskola 2021. gada rudenī piedalījās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.8.3.6.1/16/1/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.