Ogres sākumskolas labie darbi pirmssvētku dienās

24. janvāris, 2013

Ogres sākumskola, gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, ir veikusi ļoti daudz labu darbu. Skolēnu galvenais darbs skolā ir mācīties atbilstoši savām spējām, talantiem. To arī mūsu skolas skolēni ir veikuši.

Ogres sākumskola, gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, ir veikusi ļoti daudz labu darbu. Skolēnu galvenais darbs skolā ir mācīties atbilstoši savām spējām, talantiem. To arī mūsu skolas skolēni ir veikuši. Paralēli mācībām ir iesaistījušies daudzveidīgos skolas un ārpusskolas pasākumos, proti, iesaistījušies Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā „ Mūsu mazais pārgājiens 2012”. Konkursa darbā plaši atspoguļojām un iepazīstinājām konkursa žūriju ar mūsu Ogres lepnumu – „ Lazdukalnu” un tā apsaimniekotajiem Ogres goda pilsoņiem – Birutu un Jāni Špakovskiem.

5.,6.klašu skolēni raksta dzejoļus Eiropas valodu dienu 2012 ietvaros radošajam darbu konkursam„ Latvija, es esmu Tavs bērns” .Šie darbi līdz 18.novembri tiks nosūtīti Latviešu valodas aģentūrai.