Ogres sākumskolas BDK “Dzītariņš” dejo un atpūšas Igaunijā

28. jūnijs, 2016

Pirmo reizi deju kolektīva pastāvēšanas vēsturē, devāmies koncertceļojumā uz Dienvidigauniju. Tur dejotājiem bija paredzēti vairāki koncerti brīvā dabā.

Ogres sākumskolā darbojas BDK „ Dzītariņš” ar  3 vecuma grupām.  Tajās dejo skolēni, kuriem patīk tautiskās dejas, kā arī tie, kuriem pēc mācību stundām patīk būt kopā draudzīgā kolektīvā ar kopīgām interesēm. Šo gadu laikā dejotāju skaits kolektīvā ir ļoti audzis. Ja pirmajā gadā deju kolektīvā dejoja vien 16 dejotāji, tad tagad jau “Dzītariņš” savā pulkā pulcinājis nedaudz vairāk par 100 dejotājiem. Pa šiem gadiem dejots daudz  dažādos koncertos gan skolā, gan citur Ogrē, kā arī Ikšķilē, Ciemupē, Jaunbērzē, Rīgā, Siguldā un citur. Katru gadu “Dzītariņš” piedalās deju festivālā “Latvju bērni danci veda” dažādās Latvijas pilsētās – Ludzā, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Ventspilī, Krāslavā, Rēzeknē. Izdejoti  jau divi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Daugavas stadionā Rīgā. Pirms visiem  koncertiem ir veikts liels darbs . Ir  bijuši grūti mēģinājumi, tērpu kārtošana un daudz kas cits.

Dzitarins-Igaunija-26Skolas deju kolektīva bērniem ir ļoti atsaucīgi vecāki. Gribētos atsaukt atmiņā 2013. gadu,  kad kopīgiem spēkiem ar dejotājiem, skolotājiem, dejotāju vecākiem, kā arī ar citiem labiem cilvēkiem, ieguvām iespēju saņemt no projekta „Labie darbi” finansiālu atbalstu, lai pašūtu jaunus tautiskos tērpus kolektīvam un kolektīva karogu.

Deju kolektīvs “Dzītariņš” nākamajā mācību gadā svinēs savas darbošanās 10. jubileju.

Tāpēc, uzsākot desmitgadi, pirmo reizi deju kolektīva pastāvēšanas vēsturē, devāmies koncertceļojumā uz Dienvidigauniju. Tur  dejotājiem bija paredzēti vairāki koncerti brīvā dabā. Vienu no koncertiem sniedzām pensionāru delegācijai no Kihnu salas.  Viņi bija ļoti pārsteigti par mūsu dejotāju prasmi ātri pielāgoties neparedzētai situācijai un dejot pļavā. Bez koncertiem bija arī plaša atpūtas programma. Apmeklējām Alaveski dzīvnieku parku, pasaulē mazāko satiksmes pilsētiņu Virumu, Tartu zinātnes centru AHHAA, ūdens atrakciju parku Aura, kā arī izstaigājām Tartu vecpilsētu un dejojām kopā ar raganu.

Koncertceļojums bija patīkams šīs sezonas noslēguma pasākums. Paldies vecākiem par finansiālo atbalstu, direktores vietniecei Aijai Sirsniņai par atbalstu un padomu vienmēr un visur, skolotājām Dacei Babānei, Līgai Bužerei un Jolantai Bardovskai  par izturību, pavadot šo ceļojuma laiku kopā ar mums. Paldies maniem maziem un lieliem  dejotājiem par nebeidzamo enerģiju un dzīvesprieku! Tiekamies septembrī – savā desmitgadē!

Daira Dāle, Ogres sākumskolas deju kolektīvu „Dzītariņš” vadītāja