Novēlējumi Ogres sākumskolas sesto klašu skolēniem

28. maijs, 2020

Ogres sākumskolas direktores un 6. klašu audzinātāju apsveikums sesto klašu skolēniem.

Pēc kopā pavadītiem 6 gadiem Ogres sākumskolā, novēlam, lai  Tev jaunais mācību gads  ir jauna ceļa sākums. Šajā ceļā novēlam, lai mācības sniedz prieku un gandarījumu, vieš jaunus izaicinājumus!Viss ir jūsu pašu rokās! Kā gribēsiet- tā darīsiet, cik gribēsiet- tik darīsiet! Tādi būs arī sasniegumi, panākumi. Ticību sev, saviem spēkiem!

Ogres sākumskolas direktores un 6. klašu audzinātāju apsveikums sesto klašu skolēniem.