Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

17. maijs, 2018

12. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa rīkoja skaļās lasīšanas sacensības finālu Latvijas bērniem.

12. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa rīkoja skaļās lasīšanas sacensības finālu Latvijas bērniem. Šāds notikums mūsu valstī ir pirmo reizi, tā ideja nāk no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus. Pie mums šāds pasākums tika iecerēts, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Jo patiesi- Latvijas bērni šobrīd lasa, par to liecina gan bibliotēku statistikas dati, gan skolotāju novērojumi skolās. Ir pat tā, ka skolas rīko atsevišķas stundas- sarunas par izlasītajām grāmatām, un bērniem tajās ir ļoti daudz, ko teikt.

Sacensības maratons tika uzsākts 2017. gada septembrī, kad katrā skolā skolēni varēja izvēlēties 5 minūtes garu kādas grāmatas fragmentu un skaļi nolasīt to klasei. Ogres sākumskolā šī sacensība risinājās visās 5. un 6. klasēs, janvārī- labākie no klases sacentās skolā, un tiesības piedalīties finālā ieguva Viktorija Dimza no 5. E klases. Kopā ar Viktoriju uz Nacionālo bibliotēku devās arī visa klase kā atbalstītāji. Finālā startēja 30 skolēni no tiem 7000 , kas piedalījās konkursā.

Skaļai lasīšanai bērni bija izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas, Viktorija lasīja fragmentu no Marka Tvena “Toma Sojera piedzīvojumiem.” Klases biedri bija sagatavojuši uzmundrinošus saukļus, kā “Viktorija! Mēs esam ar tevi!”, “Ogrē lasa!”, “Mums patīk lasīt!” Dāvanā par sniegumu katrs dalībnieks saņēma dāvanu karti no apgāda Zvaigzne ABC, dažādas grāmatas, uzlīmes un čempiona krekliņu.

Lai gan uzvarētājs bija viens – Dobeles 1. vidusskolas skolēns Roberts Ozoliņš-, kā teica LNB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Silvija Tretjakova, čempioni bija visi 30, jo salīdzināt bērnu lielisko sniegumu nebija vienkārši, tāpēc punktu skaitīšana izpalika.

Mūsu brauciens bija ne tikai lieliska iespēja redzēt, kā darbojas citu Latvijas skolu bērni, bet arī dzirdēt lielisku vārda mākslu, piedzīvot kopības sajūtu, ieskatīties brīnišķīgajā grāmatas vēstures izstādē un saturīgi atpūsties. Paldies visiem, kas Ogres sākumskolas 5.e klasei palīdzēja ar ierosmēm, atbalstu, līdzjušanu. Īpašu sagatavošanas darbu ieguldīja skolas bibliotekāre Inga Biukšāne, klases audzinātāja Jekaterina Judina, skolas direktora vietniece audzināšanas darbā Aija Sirsniņa. Paldies visiem vecākiem, kuri atbalstīja bērnu centienus, īpaši čempiones Viktorijas mammai Lienei Dimzai.

Lai lasīšanas gars un kultūra Latvijā aug augumā un stiprinās jo cieši, jo, kā teica žūrijas pārstāvis Oto Ozols, visus pasaules jaunatklājumus, tai skaitā internetu, izdomāja cilvēki, kuri lasīja grāmatas…

Informāciju sagatavoja sk. Skaidrīte Logina