“Dzītariņa” brauciens uz Čehiju

28. jūnijs

“Dzītariņa” braucienu uz Čehiju, IX starptautisko folkloras festivālu Krasna Lipa.

“Dzītariņa” braucienu uz Čehiju, IX starptautisko folkloras festivālu Krasna Lipa.