“Dzītariņa” brauciens uz Čehiju

28. jūnijs, 2018

“Dzītariņa” braucienu uz Čehiju, IX starptautisko folkloras festivālu Krasna Lipa.

“Dzītariņa” braucienu uz Čehiju, IX starptautisko folkloras festivālu Krasna Lipa.