Mārtiņdienas tirdziņš

13. novembris, 2018

Mēs esam atkal paveikuši vienu lielu labo darbu! Kopā esam saziedojuši 2100,16 eiro!

Cien. skolēni, skolēnu vecāki un pedagogi!

Mēs esam atkal paveikuši vienu lielu labo darbu! Mēs parādījām savu attieksmi, jo neviens jau nezinām, kas mūs gaida rīt, esam mēs slimi vai veseli, laimīgi vai norūpējušies. Tāpēc dzīve ir jādzīvo, ja vajag – jācīnās un jānovērtē to, kas dots.

Paldies jums visiem, mani labie, un lai jums veicas dzīvē, lai nenogurst rokas, darot labus darbus. Lai veselība, mīlestība un dzīvesprieks jūs pavada ik dienu!

Kopā esam saziedojuši 2100,16 eiro!

Ziedojuma mērķi – Mārtiņš Mankevičs (mūsu skolas absolvents) 1050,08 eiro (ziedot.lv) un mūsu 5. klases skolēna mammai – Baibai Avotai 1050,08 eiro.

Patiesā cieņā Aija Sirsniņa