Mācību gads sācies

1. septembris, 2016

Šodien uz skolu dodas lieli un mazi. Ceļš uz skolu ir kā pati skolas dzīve – taisns, aizrautīgs. Mēs esam šodien kopā, lai gūtu spēku garam darba cēlienam.

Zinību dienas pasākums skolā ieskanējās ar skolēnu ansambļa dziesmām. Sveicot audzēkņus, Ogres sākumskolas direktore Māra Banka sacīja: “Šodien uz skolu dodas lieli un mazi. Ceļš uz skolu ir kā pati skolas dzīve – taisns, aizrautīgs, sagādā pārsteigumus un ceļa biedrus. Mēs esam šodien kopā, lai gūtu spēku garam darba cēlienam. Zinātkāre, radošums, vēlme sevi pilnveidot un sasniegt arvien augstākus mērķus – tās ir vērtības, ko turēsim godā. Lai mums veiksme un labas domas.”

1. spetembris skolā

Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane, kura pauda prieku par to, ka Ogres sākumskolā skolēnu skaits augot – šogad par 50 skolēniem vairāk, sākumskolā šogad mācīsies  724 audzēkņi. I. Tamane vēlēja skolēniem, pedagogiem un direktorei skaistu svētku dienu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu.

Ar aizrautīgām sarunām skolēnus smīdināja Karlsons, kurš visām piecām pirmo klašu skolotājām pasniedza arī savu lielāko kārumu – ievārījuma burciņu. Apdāvināti tika arī visi 127 pirmklasnieki, kuri no SEB bankas saņēma nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises un balonus.

Jaunajā darba cēlienā – neizsīkstošu degsmi, pacietību un prieku!