Mācību ekskursija uz Dzelzceļa muzeju

19. marts, 2019

Apmeklējot muzeju, skolēniem bija iespēja gūt ceļojuma sajūtas, uzzināt kā vada vilcienu kustību un darbojas dažādas ierīces.

Otrā mācību semestra sākumā 2. d klases skolēni apmeklēja Dzelzceļa muzeju, kura ekspozīcijas Rīgā sniedz ieskatu dzelzceļu vēsturē Latvijā un lepojas ar plašāko platsliežu Ritekļu kolekciju Baltijā!

Apmeklējot muzeju, skolēniem bija iespēja gūt ceļojuma sajūtas, uzzināt kā vada vilcienu kustību un darbojas dažādas ierīces.

Gide pastāstīja skolēniem par to, ka Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs ir dibināts 1994. gadā. Muzeja misija ir radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par dzelzceļa nozari, tās attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, darba prasmēm un tradīcijām Latvijas teritorijā laika posmā no 19. gs.

Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par Dzelzceļa muzeja krājuma raksturīgāko Ritekļu kolekciju – lokomotīvēm, vagoniem un citu sliežu ceļu tehniku.

Skolēniem tā bija interesanta un izzinoša ekskursija, par kuru viņi bija sajūsmināti.

Izteikta interese bērniem bija par eksponātiem, kas piedāvāja iespēju interaktīvi padarboties.

Rakstu sagatavoja,
2.d kl. audzinātāja Ļ. Maļinovska