Izglītojošs pasākums “Meža zinības Zilajos kalnos”

23. septembris, 2019

13. septembrī 3.d klases skolēni piedalījās Meža zinību dienas pasākumā.

13. septembrī 3.d klases skolēni piedalījās Meža zinību dienas pasākumā.

Pasākuma laikā skolēni brīvdabā iepazinās ar apkārtējo vidi, dabu, mežā notiekošajiem procesiem, meža apsaimniekošanu, koksnes iegūšanu un pārstrādi. Skolēni saņēma interesantu un pamācošu informāciju par saprātīgu vides izmantošanu un aizsardzību.

Bērni  ar prieku un interesi apmeklēja vairākas meža laboratorijas, kurā sastapās ar atšķirīgiem uzdevumiem, kas bija jāveic katrā no tām.

Rakstu sagatavoja 3.d klases audzinātāja Ļ. Maļinovska