Dzejas mēnesis

21. septembris, 2021

23. septembrī Ogres sākumskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Logina viesojas Taurupes pamatskolā ar savas dzejas lasījumiem un vada dzejas darbnīcu.

Tradicionāli Latvijā septembris ir Dzejas mēnesis. Arī Ogres sākumskola to atzīmēja ar daudzveidīgiem pasākumiem. Septembra pirmajās nedēļās 6. klašu skolēni virtuāli paciemojās dzejas almanaha bērniem “Garā pupa” atvēršanas svētkos, kā arī klausījās dzejnieču Ineses Zanderes, Ērikas Bērziņas, Indras Brūveres- Darulienes virtuālos dzejas lasījumus.

Dzejas rakstīšanas darbnīcās iepazinās ar dažiem no mākslas darba tapšanas paņēmieniem, noslēgumā radot arī paši savu dzejoli. Labākos no tiem pašu jauno dzejnieku izpildījumā varēja dzirdēt Dzejas dienu sarīkojumā 18. septembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā. Ar savu dzejoļu lasījumiem uzstājās 6.a klases skolēni Patrīcija Gailīte, Gustavs Volkovs, Samanta Vilkauša. Kā interesanti radoši atradumi bija 6. b klases skolēnu Agneses Grundes, Loretas Graudiņas, Toma Bērziņa, 6. a klases skolnieku Eduarda Ļebedeva,  Edmunda Bergmaņa, 6. e klases skolnieces Betijas Trautmanes, 6. c klases skolnieka Īva Mikulāna radītie literārie darbi. Dzejoļu kopa tiks nodota skolas mūzikas skolotājam Kristapam Kiršteinam, un, iespējams, taps dziesma ar kāda no šo dzejoļu vārdiem. Visu veiksmīgāko autoru darbi iesūtīti arī laikrakstam “Ogres Vēstis Visiem”, ar kuru ceram izveidot labu sadarbību.

23. septembrī Ogres sākumskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Logina viesojas Taurupes pamatskolā ar savas dzejas lasījumiem un vada dzejas darbnīcu.

Informāciju sagatavoja,
latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Logina