Dalīšanās prieks!

20. decembris, 2016

Liels paldies visām Ogres sākumskolas skolēnu ģimenēm un pedagogiem, par sarūpētajām dāvanām un apsveikumiem Ziemassvētkos mūsu līdzcilvēkiem.

Liels paldies visām Ogres sākumskolas skolēnu ģimenēm un pedagogiem, kas sarūpēja mīļas, siltas, garšīgas dāvanas un apsveikumus Ziemassvētkos! Tās mēs ar lielu sirsnības un labestības devu, nogādājām pansionātā “Ogre” iemītniekiem un darbiniekiem.

Ar skanīgu koncertu, kopā ar Ogres Mūzikas skolu, iepriecinājām (un arī saraudinājām) visus iemītniekus, arī tos, kuri nevarēja atnākt uz zāli. Pansionāta gaiteņos un istabiņās skanēja flautas skaņas, dziesmas, bērnu čalas un dāvanu dāvināšanas prieks! Mēs ļoti ceram, ka tas deva jaunus spēkus, enerģiju un darboties gribu visiem turpmākajiem dzīves gadiem pansionāta iemītniekiem.

Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar kuriem mūs nesaista nedz draudzības, nedz radniecības saites. Labdarība ir rūpes par cilvēkiem, ar kuriem mūs nekas nesaista, un neviens necer saņemt par to atlīdzību.

Lai tāpēc mana vislielākā pateicība visiem, visiem par šīm sirsnīgajām, neaizmirstamajām veltēm!

Centīsimies, lai arī mums pašiem nekad nepietrūktu labu domu un darbu, mīļu vārdu un sirsnīgu smaidu priekš līdzcilvēkiem!

Novēlu Ziemassvētkos – atrast un nepazaudēt to laiku, mieru un klusumu, kas izplēn skaļajā un trauksmainajā ikdienā!

Patiesā cieņā Aija Sirsniņa