Informācija papildināta: 2022. gada 14. martā.

Izolācija jāievēro – Covid-19 inficētai personai.

Epidemioloģiskie drošības pasākumi un testēšana

Stājas spēkā 14.03.2022. Spēkā līdz 01.04.2022.

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir
zaudējis spēku.

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir spēkā.

1. Personām ar simptomiem izglītības iestādi apmeklēt ir aizliegts.
2. Minētie noteikumi neparedz attālinātā mācību procesa organizēšanu izglītojamam un attiecīgi
gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi gadījumos, ja izglītojamais ir saslimis ar Covid-19.

Testēšana

 1. Tiek atcelts apvienotā parauga PĶR tests (laboratorijas Pūla – kociņu tests) rutīnas veidā.
 2. Izglītojamiem un darbiniekiem antigēnu paštesti jāveic 2 reizes nedēļā mājās – trešdienas un
  svētdienas vakarā – gan vakcinētiem, gan pārslimojušajiem no 61. dienas pēc inficēšanās
  apstiprināšanas.
 3. Pārslimošanas sertifikātus ar antigēna testu var izsniegt tikai pamatojoties uz
  profesionālajiem antigēna testiem. Paštesti neatbilst šīm prasībām.
 4. Covid-19 kontaktpersonas var atgriezties klātienes mācību procesā, neievērojot mājas
  karantīnu ar noteikumu, ja nav novērojami saslimšanas simptomi.
 5. Izglītojamie un nodarbinātie var turpināt mācības un darbu klātienē arī gadījumos, ja
  mājsaimiecībā kontakts ar inficēto turpinās.
 6. Skolēni, konstatējot Covid -19 pozitīvu gadījumu, izolācijā dodas arī pēc Ag paštesta, par to
  paziņojot klases audzinātajam, kā arī sazinās ar ģimenes ārstu par slimības ārstēšanu.
 7. Izolācijā esošie skolēni (Covid-19 pozitīvs gadījums) var atsākt apmeklēt skolu 8.dienā, ja
  pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi.
  Atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai
  ārsta izziņu.
 8. Skolotāji un skolas darbinieki, konstatējot Covid -19 pozitīvu gadījumu, izolācijā dodas arī
  pēc Ag paštesta, par to paziņojot darba devējam, kā arī sazinās ar ģimenes ārstu par
  darbnespējas lapas atvēršanu un turpmāko slimības ārstēšanu.
 9. Skolēnu sertifikātu (vakcinēts, pārslimojis) esamību precizē un aktualizē klases audzinātājs.
 10. Darbinieku sertifikātu (vakcinēts, pārslimojis) esamību precizē un aktualizē darba devējs.

Informācija papildināta: 2022. gada 14. februārī.

Epidemioloģiskie drošības pasākumi

Stājas spēkā 14.02.2022.

Papildināts 15.02.2022.

 1. Covid-19 kontaktpersonas var atgriezties klātienes mācību procesā, neievērojot mājas
  karantīnu ar noteikumu, ja nav novērojami saslimšanas simptomi.
 2. Skolēni un darbinieki var turpināt mācības un darbu klātienē arī gadījumos, ja mājsaimiecībā
  kontakts ar inficēto turpinās.
 3. Skolā tiek veikta rutīnas skrīninga testēšana 2-3 x nedēļā, atbilstoši SPKC algoritmam.
 4. 60 dienas pēc inficēšanās ar Covid-19, kas apstiprināts ar testu laboratorijā, neveic Ag
  paštestu.
 5. Laboratorijas apvienoto testēšanu (Pūla kociņu metode) neveic vakcinētie un pārslimojušie
  skolēni.
 6. Pozitīva laboratorijas apvienotā parauga testa rezultātā, skola nodrošina individuālo siekalu
  testu. Līdz individuālo testu rezultātu saņemšanai visa klase ievēro karantīnas nosacījumus.
  Pēc rezultātu saņemšanas, skolēni ar pozitīvu testa rezultātu paliek izolācijā, skolēni bez
  slimības pazīmēm un ar negatīva testa rezultātu turpina mācības klātienē.
 7. Par rutīnas skrīninga testēšanas norisi un kvalitāti atbild testa nodevējs, skolotāji, kuri veic
  skolēnu testēšanu, skolas medmāsa un skolas direktors.
 8. Skolēni, konstatējot Covid -19 pozitīvu gadījumu, izolācijā dodas arī pēc Ag paštesta, par to
  paziņojot klases audzinātajam, kā arī sazinās ar ģimenes ārstu par slimības ārstēšanu.
 9. Izolācijā esošie skolēni (Covid-19 pozitīvs gadījums) var atsākt apmeklēt skolu 8.dienā, ja
  pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi.
  Atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai
  ārsta izziņu.
 10. Skolotāji un skolas darbinieki, konstatējot Covid -19 pozitīvu gadījumu, izolācijā dodas arī
  pēc Ag paštesta, par to paziņojot darba devējam, kā arī sazinās ar ģimenes ārstu par
  darbnespējas lapas atvēršanu un turpmāko slimības ārstēšanu.
 11. Skolēnu sertifikātu (vakcinēts, pārslimojis) esamību precizē un aktualizē klases audzinātājs.
 12. Darbinieku sertifikātu (vakcinēts, pārslimojis) esamību precizē un aktualizē darba devējs.
 13. Ja skolā nav iespējams nodrošināt mācību procesu saslimušu pedagogu dēļ un tos nav, kam
  aizvietot, skola drīkst noteikt klasei/-ēm attālinātās mācības.

Juridiskais pamatojums:
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu“


Informācija papildināta: 2022. gada 28. janvārī.

Infografika. Kontaktpersonu atgriešanās klātienes mācībās (pamata un vispārējās izglītības skolēniem).


Informācija papildināta: 2022. gada 25. janvārī.

Pašizolācija jāievēro – iebraucot Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid–19 gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 75.

Izolācija jāievēro – Covid-19 inficētai personai.

Karantīna (mājas) jāievēro – personai, kurai ir bijis personīgs kontakts ar Covid-19 inficēto personu.

Epidemioloģiskie drošības pasākumi

Stājas spēkā 25.01.2022.

1. Laboratorija par Covid-19 pozitīvu gadījumu informē izglītības iestādi ( turpmāk – skola) tikai pozitīva Pūlinga testa gadījumā.

2. Kontaktpersonas nosaka  epidemiologs, ģimenes ārsts, skolas atbildīgā persona (medmāsa), skolas direktors, skaitot 3 dienas atpakaļ no pēdējā kontakta ar Covid-19 pozitīvo gadījumu.

3. Kontaktpersonām (skolēniem) tiek noteikta mājas karantīna – 10 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.

Atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

4. Izolācijā esošie skolēni (Covid-19 pozitīvs gadījums) var atsākt apmeklēt skolu 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi.

Atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

Izņemot gadījumu, ja klasei ir noteikta mājas karantīna 10 dienas.

5. Skolotāji un skolas darbinieki, kuri ir kontaktpersonas katru dienu veic AG paštestu (testu nodrošina darba devējs), novēro savu veselības stāvokli  un ar negatīva testa rezultātu turpina darbu klātienē.  

6. Skolotāji un skolas darbinieki, konstatējot Covid -19 pozitīvu gadījumu, izolācijā var doties arī pēc Ag paštesta, par to paziņojot darba devējam.  Jāsazinās ar ģimenes ārstu par darbnespējas lapas atvēršanu un turpmāko slimības ārstēšanu.

Darba pienākumus var atsākt pildīt 8.dienā, ja vismaz 24 stundas nav bijuši saslimšanas simptomi un ir noslēgta darbnespējas lapa. Izņēmums, ja ģimenes ārsts/ ārstējošais ārsts nosaka 3 dienu izolāciju un, ja vismaz pēdējās 24 stundas nav slimības pazīmju, jāveic laboratorisks tests, ja testa rezultāts ir negatīvs un ir noslēgta darbnespējas lapa, tad drīkst atgriezties darbā klātienē.

7. No 25.janvāra skolā skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem jālieto medicīniskās sejas maskas.

 Drīkst turpināt lietot iepriekš centralizēti iegādātas (IZM) un izsniegtās nemedicīniskās (speciāla auduma) sejas maskas, kas ir augstu aizsardzības pakāpi. 8. Skolai piegādātie paštesti paredzēti rutīnas testēšanai 2 reizes nedēļā un pedagogu kontaktpersonu testēšanai, lai varētu nodrošināt izglītības procesu skolā.

Skolas administrācija


Informācija papildināta: 2022. gada 3. janvārī.

4. vai 5. janvārī no rīta AG paštestu veic visi 1. – 6. klašu skolēni mājās vecāku uzraudzībā (tests nav jāveic 6 nedēļas skolēniem, kuri ir pārslimojuši COVID-19 infekciju).

Pozitīva AG paštesta gadījumā:

 1. 1. – 6. klašu skolēnu vecāki informē klases audzinātāju par pozitīvu gadījumu;
 2. skolēns pēc pozitīva paštesta veic apstiprinošu PĶR (Siekalu) testu laboratorijā;
 3. skolēns ievēro izolāciu līdz atbildes saņemšanai no laboratorijas.

Informācija papildināta: 2021. gada 30. novembrī.

Skrīninga un antigēnu paštestu algoritms no š.g. 1. decembra.

 1. Laboratorijas skrīninga tests 1. – 6. klašu skolēniem notiek pēc esošā grafika – piektdienās (testu neveic vakcinētie un pārslimojušie skolēni).
 2. AG paštestu veic visi 1. – 6. klašu skolēni (arī vakcinētie un pārslimojušie) – trešdienās.
  • 1. – 3. klašu skolēni – mājās vecāku uzraudzībā;
  • 4. – 6. klašu skolēni – skolā pēc grafika, klases audzinātāja uzraudzībā.

Visiem testējamajiem iepakojumā ir divi paštesti – 1. un 8. decembrim.

Pozitīva testa gadījumā:

 1. 1. -3. klašu skolēnu vecāki informē klases audzinātāju par pozitīvu gadījumu;
 2. 4. – 6. klasēs- skola informē skolēnu vecākus par pozitīvu gadījumu;
 3. skolēns pēc pozitīva paštesta veic apstiprinošu PĶR(Siekalu) testu laboratorijā;
 4. skolēns ievēro izolāciu līdz atbildes saņemšanai no laboratorijas;
 5. kontaktpersonas ievēro karantīnu līdz saslimušā skolēna laboratorijā veiktā testa negatīvajam rezultātam vai turpina karantīnu – pozitīva testa rezultāta gadījumā.

Informācija papildināta: 2021. gada 26. oktobrī.


Informācija papildināta: 2021. gada 21. oktobrī.

Informējam:

Valstī

 1. Pagarināts skolēnu brīvlaiku par vienu nedēļu līdz š.g. 29. oktobrim.
 2. No 1. novembra 1. – 3. klases atsāk mācības klātienē.
 3. No 1. novembra līdz 15. novembrim 4. – 6. klases mācības notiek attālināti.
 4. Līdz 15. novembrim atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpusklases pasākumi.

Nav ziņu par lēmumiem izglītības jautājumos pēc 15. novembra.

Ogres sākumskolā

 1. Iknedēļas skolēnu testēšana 29. oktobrī (individuālais siekalu tests).
 2. No 1. novembra mācību stundas klātienē notiek pēc stundu saraksta skolas mājas lapā.

Informācija papildināta: 2021. gada 15. oktobrī.

Informējam:

Skolēnu testēšana brīvlaikā tiks organizēta pēc ierastā grafika. Diemžēl epidemioloģiskā situācija valstī pasliktinās, tādēļ, lai skolā varētu atgriezties droši, testi ir jāveic regulāri.

Š.g. 22. oktobrī turpinām skolā testēšanu ar “kociņu” testēšanas metodi, sākot no 8.00 – 10.00 pēc klases audzinātāja izveidota grafika.

 1. Tests nav jānodod skolēniem un darbiniekiem ar vakcinācijas sertifikātu vai derīgu pārslimošanas sertifikātu.
 2. Darbiniekiem bez sertifikāta un kontaktpersonām ar sertifikātu – individuālais siekalu tests jānodod skolā  no plkst. 8.00 – 10.00, tukšie testa paraugi pie lietvedes.
 3. Ja objektīvu iemeslu dēļ skolēns nevarēs ierasties uz testēšanos skolā, tad to varēs izdarīt jebkurā laboratorijā Latvijā.
 4. Skola nenodrošina antigēna eksprestestēšanu.
 5. Pēc brīvlaika, 25. oktobrī, mācības un darbu  klātienē var atsākt tikai skolēni un nodarbinātie ar sadarbspējigu vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu.

Tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts.

 1. Stingri noteikumi personām, kuras ierodas no ārzemju ceļojuma, skat. jaunāko informāciju Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.
 2. Skolā drīkst ierasties tikai skolēni un darbinieki bez saslimšanas pazīmēm.

Pielikumi:


Informācija sagatavota: 2021. gada 11. oktobrī.

Pamatojoties uz:

 • Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
 • Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi).

Ogres sākumskolas noteikumi no 11.10.2021. “Izglītības procesa organizēšana un īstenošana epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā” nosaka:

 1. Mācību stundu laikā un koplietošanas telpās sejas maskas lieto visi 1. – 6. klases skolēni un pedagogi/darbinieki.
 2. Mācību stundas, individuālās konsultācijas un interešu izglības nodarbības (arī sporta) klātienē notiek vienas klases ietvaros.
 3. Attālināti visi piedalās bez ierobežojumiem.
 4. Klātienes pasākumi, t.sk. mācību ekskursijas, ārpus izglītības iestādes netiek organizēti.
 5. Dažādu grupu, klašu skolēni vienlaikus neatrodas vienā telpā.
 6. Mācību procesā un interešu izglītības pulciņos piedalās skolēni ar vakcinācijas/derīgu pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu.
 7. Pedagogi/darbinieki izglītības procesā piedalās ar vakcinācijas/derīgu pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu (derīgs izglītības iestādē veiktais skrīninga tests).