Informācija papildināta: 2021. gada 30. novembrī.

Skrīninga un antigēnu paštestu algoritms no š.g. 1. decembra.

 1. Laboratorijas skrīninga tests 1. – 6. klašu skolēniem notiek pēc esošā grafika – piektdienās (testu neveic vakcinētie un pārslimojušie skolēni).
 2. AG paštestu veic visi 1. – 6. klašu skolēni (arī vakcinētie un pārslimojušie) – trešdienās.
  • 1. – 3. klašu skolēni – mājās vecāku uzraudzībā;
  • 4. – 6. klašu skolēni – skolā pēc grafika, klases audzinātāja uzraudzībā.

Visiem testējamajiem iepakojumā ir divi paštesti – 1. un 8. decembrim.

Pozitīva testa gadījumā:

 1. 1. -3. klašu skolēnu vecāki informē klases audzinātāju par pozitīvu gadījumu;
 2. 4. – 6. klasēs- skola informē skolēnu vecākus par pozitīvu gadījumu;
 3. skolēns pēc pozitīva paštesta veic apstiprinošu PĶR(Siekalu) testu laboratorijā;
 4. skolēns ievēro izolāciu līdz atbildes saņemšanai no laboratorijas;
 5. kontaktpersonas ievēro karantīnu līdz saslimušā skolēna laboratorijā veiktā testa negatīvajam rezultātam vai turpina karantīnu – pozitīva testa rezultāta gadījumā.

Informācija papildināta: 2021. gada 26. oktobrī.


Informācija papildināta: 2021. gada 21. oktobrī.

Informējam:

Valstī

 1. Pagarināts skolēnu brīvlaiku par vienu nedēļu līdz š.g. 29. oktobrim.
 2. No 1. novembra 1. – 3. klases atsāk mācības klātienē.
 3. No 1. novembra līdz 15. novembrim 4. – 6. klases mācības notiek attālināti.
 4. Līdz 15. novembrim atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpusklases pasākumi.

Nav ziņu par lēmumiem izglītības jautājumos pēc 15. novembra.

Ogres sākumskolā

 1. Iknedēļas skolēnu testēšana 29. oktobrī (individuālais siekalu tests).
 2. No 1. novembra mācību stundas klātienē notiek pēc stundu saraksta skolas mājas lapā.

Informācija papildināta: 2021. gada 15. oktobrī.

Informējam:

Skolēnu testēšana brīvlaikā tiks organizēta pēc ierastā grafika. Diemžēl epidemioloģiskā situācija valstī pasliktinās, tādēļ, lai skolā varētu atgriezties droši, testi ir jāveic regulāri.

Š.g. 22. oktobrī turpinām skolā testēšanu ar “kociņu” testēšanas metodi, sākot no 8.00 – 10.00 pēc klases audzinātāja izveidota grafika.

 1. Tests nav jānodod skolēniem un darbiniekiem ar vakcinācijas sertifikātu vai derīgu pārslimošanas sertifikātu.
 2. Darbiniekiem bez sertifikāta un kontaktpersonām ar sertifikātu – individuālais siekalu tests jānodod skolā  no plkst. 8.00 – 10.00, tukšie testa paraugi pie lietvedes.
 3. Ja objektīvu iemeslu dēļ skolēns nevarēs ierasties uz testēšanos skolā, tad to varēs izdarīt jebkurā laboratorijā Latvijā.
 4. Skola nenodrošina antigēna eksprestestēšanu.
 5. Pēc brīvlaika, 25. oktobrī, mācības un darbu  klātienē var atsākt tikai skolēni un nodarbinātie ar sadarbspējigu vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu.

Tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts.

 1. Stingri noteikumi personām, kuras ierodas no ārzemju ceļojuma, skat. jaunāko informāciju Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.
 2. Skolā drīkst ierasties tikai skolēni un darbinieki bez saslimšanas pazīmēm.

Pielikumi:


Informācija sagatavota: 2021. gada 11. oktobrī.

Pamatojoties uz:

 • Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
 • Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi).

Ogres sākumskolas noteikumi no 11.10.2021. “Izglītības procesa organizēšana un īstenošana epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā” nosaka:

 1. Mācību stundu laikā un koplietošanas telpās sejas maskas lieto visi 1. – 6. klases skolēni un pedagogi/darbinieki.
 2. Mācību stundas, individuālās konsultācijas un interešu izglības nodarbības (arī sporta) klātienē notiek vienas klases ietvaros.
 3. Attālināti visi piedalās bez ierobežojumiem.
 4. Klātienes pasākumi, t.sk. mācību ekskursijas, ārpus izglītības iestādes netiek organizēti.
 5. Dažādu grupu, klašu skolēni vienlaikus neatrodas vienā telpā.
 6. Mācību procesā un interešu izglītības pulciņos piedalās skolēni ar vakcinācijas/derīgu pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu.
 7. Pedagogi/darbinieki izglītības procesā piedalās ar vakcinācijas/derīgu pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu (derīgs izglītības iestādē veiktais skrīninga tests).