Covid-19 skolēnu testēšana (papildināts, 07.10.2021.)

7. oktobris, 2021

SIA Centrālā laboratorija skolai piegādās personalizētos paraugu savākšanas konteinerus, kā arī nodrošinās Covid – 19 analīžu savākšanu un testēšanu.

Papildināts (07.10.2021. plkst. 15:15):

BIOR  laboratorijas tīmekļa vietnē pieejama informācija par “kociņu” testēšanas procesu.

Papildināts (26.08.2021. plkst. 16:20):

Covid-19 paraugu saņemšanas un nodošanas kārtība

  1. Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem ar derīgu sertifikātu tests nav jāveic. Lūdzam informēt klases audzinātāju par sertifikāta esamību.
  2. 26.08.2021. Skolēns personalizētu siekalu testu paraugu saņem pie klases audzinātājas.
  3. Skolēns kopā ar vecākiem rūpīgi iepazīstas ar parauga savākšanas lietošanas instrukciju.

Īsa pamācība, kā veikt siekalu testu bērniem:

  1. 27.08.2021. Ievērojot epidemioloģiski drošus apstākļus, no plkst.8.00 līdz 8.40 skolēns atnes uz skolu personalizēto iepakojumu un klases audzinātāja klātbūtnē ievieto savākšanas konteinerā. Plkst.8.45 klases audzinātāji nodod skolas māsai klases konteineru.
  2. Testēšanas rezultātus skolēnu vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji individuāli saņems dienā, kad tests nodots, vai nākamās dienas rītā iepriekš norādītā e-pastā un parole testa atvēršanai tiks nosūtīta uz tālruni.

Papildināts:

  • 20.08.2021. plkst. 13:00 Ogres novada izglītības pārvaldes speciālistu tikšanās ar SIA Centrālās laboratorijas atbildīgajām amatpersonām par Covid-19 testēšanas nodrošināšanu izglītības iestādēs.
  • 23.08.2021. plkst.15:00 Ogres novada izglītības iestāžu darba grupa izstrādā Vadlīnijas un kārtību, kādā tiek nodrošināts mācību process izglītības iestādēs, tajā iekļaujot Covid-19 testēšanas algoritmu.
  • 24.08.2021. plkst. 16:00 Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme  “Droša skola” un  Covid-19  testēšana skolās.

SIA Centrālā laboratorija skolai piegādās personalizētos paraugu savākšanas konteinerus, kā arī nodrošinās Covid – 19 analīžu savākšanu un testēšanu.

Mūsu skolai tiks nodrošināts laboratorijas kurjers noteiktā dienā un laikā, par kuru SIA Centrālā laboratorija paziņos līdz 20.08.2021.

Lūdzam iepazīties ar Covid-19 siekalu parauga savākšanas instrukciju.

Skolas kārtība par personalizētā parauga saņemšanu un nodošanu sekos.

Skolas administrācija