Aizvadītais mācību gads Ogres sākumskolā

10. jūnijs, 2014

Ogres sākumskola, nodrošinot mācību procesu 1. līdz 6.klašu skolēniem, tika izveidota 2002./2003. mācību gadā. Sākumā darbojās kā Ogres pamatskola, pirms diviem gadiem – atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām – pārdēvēta par sākumskolu. Skolā noslēdzies vēl viens mācību gads.

Ogres sākumskola, nodrošinot mācību procesu 1. līdz 6.klašu skolēniem, tika izveidota 2002./2003. mācību gadā. Sākumā darbojās kā Ogres pamatskola, pirms diviem gadiem – atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām – pārdēvēta par sākumskolu. Skolā noslēdzies vēl viens mācību gads.

Visi bērni tiek integrēti klasēs

Ogres sākumskolā tiek īstenotas trīs mācību programmas – pamatizglītības programma, pedagoģiskās korekcijas programma un pēdējos divus gadus arī speciālā programma bērniem ar mācīšanās grūtībām. Šai programmai tikko saņemta akreditācijas apliecība. “Visi bērni tiek integrēti klasēs. Ar bērniem, kuriem pēc Medicīniski pedagoģiskās komisijas atzinuma ir nepieciešama speciālā programma, mācību stundās strādā atbalsta personāls un tiek nodrošinātas papildu konsultācijas. Speciālā programma šobrīd ir nepieciešama 10 skolēniem, divi no viņiem šogad pabeidza 6.klasi un programmu ir apguvuši,” stāsta skolas direktore Māra Banka.

Paplašina mācību telpas

Ogres_sakumskola_pienemsana_20133

Direktore par savu primāro uzdevumu skolā ir izvirzījusi rūpes par to, lai skolā būtu nodrošināta kvalitatīva mācīšanas un mācīšanās vide, lai ikviens audzēknis varētu saņemt kvalitatīvu izglītību. “Šim darbam mēs visvairāk uzmanību pievēršam tieši vasaras periodā. Piemēram, iepriekšējā vasarā izveidojām un aprīkojām jaunu mājturības kabinetu (foto pa labi). Katru gadu cenšamies uzlabot un atjaunot visas interaktīvi tehnoloģiskās iekārtas. Tās nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un motivē bērnus mācīties,” skaidro M.Banka. “Šajā mācību gadā sākumskolā mācījās 575 skolēni. Šogad 6.klasi pabeidza 80 audzēkņi, 1.klasē jaunajā mācību gadā pieteikti 114 bērni, nākamajā mācību gadā skolēnu skaits pārsniegs 600. Lai nodrošinātu telpas visām klasēm, ar Ogres Valsts ģimnāzijas vadību esam vienojušies, ka otrajā korpusā šovasar tiks izveidotas un iekārtotas trīs telpas sākumskolas vajadzībām. Uz lielo korpusu tiks pārceltas dažas 4.klases,” situāciju raksturo skolas direktore. Statistikas dati gan liecina, ka jau pēc diviem gadiem pirmklasnieku skaits krasi samazināsies. Runājot par skolotājiem, direktore ir gandarīta, ka skolā pedagogu skaits ir pietiekams, skolā strādā 55 skolotāji – visi ir ieguvuši nepieciešamo kvalifikāciju. “Protams, katru gadu kāds pedagogs dzīves apstākļu dēļ maina dzīvesvietu vai darbavietu. Arī šajā vasarā meklēsim jaunu angļu valodas skolotāju,” saka M.Banka.

Zināšanās sacenšas ar Rīgas skolu

Direktore lepojas ar skolēnu sasniegumiem dažādos konkursos un olimpiādēs. “Jāatzīst, ka sākumskolu skolēniem novadā ir maz konkursu un olimpiāžu, tāpēc meklējam iespējas ārpus novada. Lai varētu salīdzināt, kāds ir mūsu skolēnu zināšanu līmenis, šajā mācību gadā sadarbojāmies ar Rīgas 84.vidusskolu un kopīgi sākumskolas klasēm organizējām olimpiādi latviešu valodā un matemātikā.

Katru gadu piedalāmies novada mēroga olimpiādēs, kā arī apmeklējam atklāto matemātikas olimpiādi Jēkabpilī un Rīgā. Bērni startē arī atklātajā angļu valodas un atklātajā mājturības olimpiādē. Regulāri piedalāmies starptautiskajā matemātikas konkursā “Tik vai Cik”, šogad pirmo gadu piedalījāmies matemātikas olimpiādē MERIDIAN un starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”,” stāsta direktore.

Ogres_valsts_gimnazija

Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja, sākumskolas skolotāja Ieviņa Piļka, kura ir skolas koordinatore konkursā “Ķengurs”, skaidro, ka šis starptautiskais matemātikas konkurss jau krietni sen aizsācies Austrālijā un līdz šim Latvijā notika tikai krievu valodā. Šogad uzdevumi pārtulkoti un bijuši pieejami latviešu valodā, līdz ar to tajā startējusi arī Ogres sākumskola. Konkurss notika 20.martā 82 Latvijas skolās un tajā piedalījās vairāk kā 5000 skolēnu, sacenšoties ar skolēniem no vairāk kā 50 pasaules valstīm. Konkursa devīze – “Matemātika visiem”, un tajā varēja piedalīties visi, kuri to vēlējās. Bija jārisina grūti matemātikas uzdevumi jeb tā saucamie “cietie rieksti”. Konkursa rezultāti liecina par Ogres sākumskolas audzēkņu zināšanām: 2.klases skolniece Estere Zazerska (skolotāja Sandra Bērziņa) konkursā izcīnīja 1.vietu skolā un 6.vietu Latvijā (no 575 skolēniem); 3.klases skolniece Agnese Stikāne (skolotāja Olga Pudule) Latvijas mērogā izcīnīja 28.vietu 473 skolēnu konkurencē un 1.vietu skolā; 4.klases skolnieks Rihards Pilāns (skolotāja Ieviņa Piļka) konkursā ieguva 1.vietu skolā, 12.vietu valstī (no 502 skolēniem); savukārt 5.klases skolnieks Oskars Linkums (skolotāja Daila Živuļina) ieguva 1.vietu skolā un 19.vietu valstī (no 407 skolēniem).

Ogres sākumskolas 22 labākie matemātiķi piedalījās privātās pamatskolas “RIMS – Rīga International meridian school” organizētajā Meridian matemātikas olimpiādē 3., 4. un 5.klašu skolēniem – piedalījās 1112 skolēni no dažādām Latvijas skolām. Ogres sākumskolas pārstāvji ieguva 2 sudraba un 7 bronzas medaļas. 3.klašu grupā visaugstāko rezultātu sasniedza Agnese Stikāne, iegūstot sudraba medaļu (3.a klase, skolotāja Olga Pudule); 4.klašu grupā – Mārtiņš Liepiņš, Rihards Pilāns, Artūrs Birnbaums – bronzas medaļas (4.a klase, skolotāja I. Piļka), Alise Keita Driviniece – bronzas medaļu (4.c klase, skolotāja M. Banka); 5.klašu grupā vislielāko punktu skaitu ieguva Norberts Nikitenko, saņemot sudraba medaļu, Alise Stikāne, Toms Pulle – bronzas medaļas (5.d klase, skolotāja D. Živuļina); Toms Liepiņš – bronzas medaļu (5.a klase, skolotāja Sandra Kalniņa).

Piedalās olimpiādēs un konkursos

Šajā mācību gadā Ogres sākumskolas skolēni olimpiādēs un konkursos izcīnījuši ne vienu vien godalgotu vietu un Atzinību.

Valsts atklātajā angļu valodas olimpiādē Atzinību ieguvusi 6.b klases skolniece Alise Elizabete Vasiļjeva un 6 c.klases skolnieks Krišjānis Kaļāns, savukārt 3.vieta 6.b klases skolniecei Anetei Patrīcijai Raiskumai (skolotāja Līga Bužere). Valsts 10. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Atzinību ieguvušas 6.d klases skolniece Maruta Sosnare un Elīna Ķere, 2.vietu izcīnījusi 6.a klases skolniece Marta Čumakova (skolotāja Sandra Latvele). Novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Atzinība M.Čumakovai, 3.vieta 5.a klases skolniecei Luīzei Minikovičai un 2.vieta 5.a klases skolniecei Samantai Puzākai (skolotāja S.Latvele). Ogres novada vizuālās mākslas olimpiādē Atzinība 6.d klases skolniecei E.Ķerei, 3.vieta 5.a klases skolniecei Katrīnai Kaštaļjanai, savukārt 1.vieta – 6.c klases skolniecei Evitai Lauceniecei.

Zemgales novada 13.matemātikas olimpiādē 1.vieta 6.a klases skolniecei Ievai Sarksņai (skolotāja S.Kalniņa), 2.vieta 6.b klases skolniecei Rūtai Cinītei, 3.vieta A.P.Raiskumai (skolotāja M.Banka). Starpnovadu matemātikas olimpiādē 1.vieta 5.d klases skolniekam Norbertam Nikitenko, 3.vieta 5.d klases skolniecei A.Stikānei un Atzinība 5.d klases skolniekam Oskaram Linkumam (skolotāja D. Živuļina), Atzinība arī 6.d klases skolniekam Robertam Dimzam (skolotāja S. Kalniņa).

Ogres novada informātikas olimpiādē 1.vieta 6.b klases skolniecei R. Cinītei, 2.vieta 6.b klases skolniekam Maksimam Kudeikinam (skolotāja Indra Dziļuma), 3.vieta 5.d klases skolniecei Rebekai Tomanei (skolotāja Dace Babāne). Ogres novada 4.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē 1.vietu ieguva 4.a klases skolēni Mārtiņš Liepiņš un Rihards Pilāns (skolotāja I. Piļka), 3.vietu 4. c klases skolniece Liene Liše (skolotāja M. Banka).

CSDD konkursā jaunajiem un topošajiem mopēdistiem “Gribu būt mobils!” pusfinālā 1.vieta 6.a klases skolēniem Elanam Kristapam Pureklim, Anetei Makarovai, Sendijam Sivalovam, Robertam Aušmanim un Armandam Ošiņam (skolotāja Maruta Dudkina).

Konkursā “Skolēns eksperimentē” 2.vieta 6.b klases skolniecei Beātei Elizabetei Augustānei un 6.d klases skolniecei Agijai Vārnai, savukārt Atzinība 5.d klases skolniekam Danielam Briņķim, 5.a klases skolniecei Samanta Puzākai un 5.a klases skolniecei Luīzei Minikovičai.

Vides izziņu spēļu konkursā “Iepazīsti vidi” 1.vieta 6.a skolas skolniecei I.Sarksņai, 6.d klases skolniecei B.E.Augustānei un 6.d klases skolniecei Elīnai Ķerei (skolotāja Sandra Kuriloviča). Ogres novada sociālo zinību konkursā 1.vietu ieguvuši 6. un 5. klases skolēni I.Sarksņa, Marta Sarksņa, Toms Auziņš, M. Kudeikins un K.Kaļāns (skolotāja Maruta Dudkina).

Novadpētniecisko darbu konkursā 1.vieta 6.klases skolniecei Beātei Baumeisterei, 3.vieta 6.b klases skolniecei R.Cinītei un Atzinība – 6.b I.Sarksņai (skolotāja Jolanta Bardovska).

Ogres novada 2.- 4. klašu skolēnu projektu darbu konkursā 2. klašu grupā Atzinība 2.b klases skolniecei Heidijai Ūbergai (skolotāja Regīna Hanzena); 3.klašu grupā 2.vieta 3.c klases skolēnam Gustavam Gadzānam (skolotāja Dace Bužere); 4.klašu grupā 2. vietu iegūst Kristiāna Ozola, Nadīna Ozola no 4.a klases un 3.vietu 4 a klases skolniece Paula Marta Bērziņa (skolotāja I. Piļka)

Novada skatuves runas konkursā 1.pakāpes diplomu ieguvusi 5.b klases skolniece Nellija Spūle, 2.pakāpes – Kristiāna Ozola, 3.pakāpes – Roberts Puzirevskis, Krists Upelnieks, Laura Potaša, Eduards Survilo, Patrīcija Lagzdiņa, Adrians Jaucis un Gabriels Jaucis (skolotāja Indra Tilaka).

Savukārt Ogres novada izglītības iestāžu lietišķās un vizuālās mākslas izstādē “Trejdeviņas saules lec” 1.pakāpes diploms 5.d klases skolniekam Tomam Pullem, 5.a klases skolniecei Patrīcijai Legzdiņai un 5.b klases skolniecei Karīnai Fedukovičai (skolotāja Laila Misuļina).

Novada dambretes sacensībās 3.vieta 2.klases skolniecei E.Zazerskai un Atzinība 4.a klases skolniecei Adelīnai Ļeonkovai (skolotājs Dzintars Kaņeps).

Starpnovadu skolēnu sporta spēlēs peldēšanā Paulai Steprānei 1.vieta (uz muguras), 3.vieta (brīvais stils) un Atzinība (brass) un 6.d klases skolēnam Aleksam Krastam 3.vieta (brīvais stils, brass). Ne velti skolēni ar augstiem rezultātiem startē peldēšanās sacensībās – Ogres sākumskolā visiem skolēniem ir nodrošināta iespēja apgūt peldētprasmi p/a “Dziednīca” peldbaseinā. Skolā tiek nodrošināta arī koriģējošā vingrošana.

Vecāki iesaistās skolas dzīvē

ogres_sakumskola_2014_mac_gads_5

Direktore M.Banka kā lielu atbalstu skolas darbā min skolas padomi, kurā darbojas aktīvi vecāki: “Ar skolas padomes ierosinājumu un aktīvu darbību ir panākta vienošanās ar pašvaldību, ka pie skolas stadiona tiks ierīkota autostāvvieta. Līdz ar to būs vieta, kur vecākiem novietot automašīnas, arī autobusi varēs apstāties un uzņemt vai izlaist bērnus. Skolas padome ir ierosinājusi izveidot mūsdienīgu velosipēdu stāvlaukumu skolas iekšpagalmā (foto pa labi).”

Mammadaba vēstniecība

Ogres sākumskola ir iesaistījusies AS “Latvijas valsts meži” un Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra iniciatīvā Mammadaba. 2010./2011. mācību gadā Ogres sākumskola ieguva Mammadaba karogu un kopš tā laika ir Mammadaba vēstniecība. Karogu skola var iegūt reizi četros gados, iepriekšējā mācību gadā aktīvi pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi. Ogres sākumskolas gaitenī izvietots īpašais Mammadaba plauktiņš, kurā par katru vides izglītošanas pasākumu tiek ievietota īpaša koka figūriņa.

ogres_sakumskola_2014_mac_gads_3

Turpinot vides izglītību un atsaucoties vecāku lūgumam nodrošināt bērniem arī vasarā kādas nodarbības, šajā mācību gadā pirmo reizi skola bērniem piedāvā nometni, kas saistīta ar vides izglītošanu. Skolotāja Ilze Ušpele piedalījusies Latvijas Vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā, iesniedzot pieteikumu dienas nometnes projektam “3D – domājošs dabas draugs”. Projekta ietvaros no 7. līdz 18.jūlijam 44 Ogres sākumskolas 1.līdz 3.klases bērni piedalīsies dienas nometnē ar radošajām darbnīcām, izzinošām nodarbībām, ekskursiju un pārgājieniem. Nometne bērniem būs bez maksas.

Apgūst citu valstu pieredzi

Skola šajā mācību gadā ir iesaistījusies Comenius projektā “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā”. Projekta dalībvalstis bez Latvijas ir Grieķija, Turcija, Polija, Spānija un Itālija. Projekts tiks īstenots divus mācību gadus. Līdz šim jau notikusi skolotāju un skolēnu tikšanās Grieķijā (oktobrī) un Spānijā (februārī), no 9. līdz 14.maijam 19 dalībvalstu skolotāji viesojās Latvijā, Ogrē. Nākamajā mācību gadā plānota dalībvalstu skolotāju un skolēnu vizīte Turcijā un skolotāju vizīte Itālijā un Polijā. Projekta mērķis ir pozitīvas skolas vides veidošana, lai skolēni justos droši, komfortabli, pieņemti un novērtēti. Projekta koordinatore no Latvijas puses Ogres sākumskolā ir angļu valodas skolotāja Līga Bužere. Skolotāja ir pārliecināta, ka dalība projektā ir lieliska iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem iegūt jaunu pieredzi un iepazīties, kā mācību darbs tiek organizēts projekta dalībvalstīs, kādas darba metodes tiek izmantotas, kā arī iegūt jaunus draugus un iepazīt dalībvalstu kultūru.

“Projekta ietvaros notiek apmaiņa ar inovatīvajiem mācību materiāliem, ko stundās izmanto partnervalstu skolotāji. Savās stundās jau esmu izmantojusi grieķu ieteiktos materiālus – ar skolēniem iepazinām grieķu rakstniekus un kultūru. Kad projekta dalībnieki viesojās Latvijā, prezentējām savus materiālus, ko savas stundās varēs izmantot citu valstu skolotāji, tā dažādojot mācību procesu un iepazīstot mūsu valsti,” skaidro L.Bužere.

Uz Grieķiju projekta ietvaros bija iespēja doties 6.klases skolniekam Krišjānim Kaļānam (foto pa vidu): “Šis bija mans pirmais lidojums ar lidmašīnu. Vispirms pabijām Turcijā, kur tobrīd bija daudz karstāks kā Latvijā. Tad devāmies uz Grieķiju. Piedalījos stundās. Brīvā laika gan bija vairāk nekā mācību stundu apmeklējumu. Mājturībā no olīvkoka zariem taisījām vainagus. Tas bija interesanti. Braucām ar prāmi uz salu, kur apskatījām klosteri. Ļoti skaista un kalnaina vide! Apskatījām arī arheoloģiskos izrakumus. Ar bērniem bija grūti sazināties, jo viņi slikti zināja angļu valodu, taču viņi bija ļoti draudzīgi. Esmu ieguvis daudz jaunu draugu un labu pieredzi. Ar vairākiem no viņiem sazināmies facebook, ar e-pastiem. Ģimene, kurā dzīvoju, neko nezināja par Latviju, prasīja, vai mēs runājam angliski. Stāstīju par Latviju un latviešu valodu.”

6.klases skolniece Simona Kimbere projekta ietvaros ar skolotājiem devās uz Spāniju: “Iepazinām Spāniju – Madridi, uzzinājām dažādas interesantas leģendas. Viss notika angļu valodā, bet mums bija arī tulkoti materiāli latviešu valodā. Spāņu dzīves veids atšķiras no mūsējā. Pārsteidza, ka viņi vēlu ceļas, brokastis ēd tikai vienos dienā un vakariņo plkst.22 vai 23. Es piedalījos mācību stundās. Tur skolā ir ļoti brīva atmosfēra, skolēniem tika piedāvātas vairākas tēmas un viņi varēja izvēlēties, ko labāk grib mācīties. Ar skolēniem bija grūti sazināties, jo viņi angļu valodu zināja samērā slikti. Viņi neko nezināja par Latviju,” piedzīvojumos dalās Simona.

Skolēniem šī ir iespēja iepazīt projekta dalībvalsti no cita skatu punkta, dzīvojot ģimenēs – būt klāt tās reālajā sadzīvē, piedalīties mācību procesā.

Dejo, brauc ar velosipēdu, piedalās labdarībā

Direktores vietniece ārpusklases darbā Aija Sirsniņa ir priecīga, ka klašu audzinātājas un skolēni Ogres sākumskolā ir ļoti aktīvi – piedalās dažādos konkursos, kā arī ārpusklases nodarbībās un pasākumos. Īpaši iemīļota ir dziedāšana un dejošana. Dziedāšanas un dejošanas prieks nesis arī uzvaras – Ogres novada skolu 2. līdz 4.klašu koru skatē iegūts 1.pakāpes diploms (skolotājas Daina Čudare un Laila Daudziņa), apriņķa tautas deju kolektīvu skatē divi 1.pakāpes diplomi un divi 2.pakāpes diplomi (skolotāja Daira Dāle). Gandarījums par skolēnu, vecāku, draugu un paziņu lielo atbalstu projektu konkursā “LabieDarbi.lv”, kā rezultātā šogad izdevies iegūt finansējumu tautas tērpu iegādei un karoga izveidei sākumskolas deju kolektīvam “Dzītariņš”.

ogres_sakumskola_2014_mac_gads_4

Ogres sākumskolā izveidojusies laba sadarbība ar CSDD Ogres nodaļu, A.Celmiņa kungu. “Valstī ir pieņemts likums, ka velosipēda vadīšanas apliecību var iegūt jau no 10 gadu vecuma. Katru gadu pavasarī mūsu skolā skolēniem ir iespēja nokārtot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu un iegūt velosipēdista apliecību. Šogad eksāmenu kārtoja 260 bērni un lielākā daļa no viņiem apliecību arī ieguva,” priecājas A.Sirsniņa.

Šogad lielo skolu grupā titulu “Ogres novada sportiskākā klase 2014” ieguvusi 4.a klase (audzinātāja I. Piļka).

Direktores vietniece atklāj, ka skolēni piedalās arī dažādos labdarības projektos. Piemēram, piedalās Mārtiņdienas tirgū, pārdodot pašu izgatavotas preces. Iekasētā naudiņa tiek ziedota kādam labdarības mērķim. Šajā rudenī tirdziņš organizēts jau 12.reizi un tajā iekasētos 725 latus bērni ziedoja Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas rekonstrukcijai. Skolēni ar pašu un vecāku sarūpētām dāvaniņām un koncertu gan Ziemassvētkos, gan Lieldienās devušies uz Ogres pansionātu iepriecināt tā iemītniekus. Skolā notikusi arī Labo darbu nedēļa, kurā katra klase atradusi kādu labu darbiņu, ko paveikt – skolēni sakopuši kādu dabas stūrīti pie skolas vai tuvējā apkārtnē, apciemojuši dzīvnieku patversmi un veikuši citus labos darbus.

A.Sirsniņa ir pateicīga skolēnu padomes aktīvajiem skolēniem. “Skolēnu pašpārvalde parasti ir pamatskolā vai vidusskolās, bet sākumskolās reti. Mūsu skolas pašpārvaldē darbojas 4. līdz 6.klašu skolēni, kuri aktīvi iesaistās skolas dzīvē. Tiekamies vienu reizi mēnesī, skolēnu vēlmes un idejas tiek uzklausītas un ņemtas vērā. Pašpārvalde arī organizē un vada pasākumus skolotājiem un mazākajiem skolēniem, informē viņus par dažādām norisēm skolā.”

Pasākumos tiek iesaistīti arī vecāki. Mācību gada sākumā 2.klasēs pirmo reizi tika organizēts pasākums tētiem. Kopā ar saviem bērniem ģimenes vīrieši gan sportoja, gan zīmēja, gan mielojās ar saldējumu. “Ir patiess prieks par to, ka skolotāji rod iespēju organizēt šādus pasākumus, kas satuvina ģimenes un veicina savstarpējo sapratni. Mūsu skolotājas uzņemas ļoti lielu atbildību – ne tikai izglītot mūsu bērnus, bet arī parādīt, iemācīt un pastāstīt, kas ir ģimene un kādas ir tās svarīgākās vērtības,” pēc pasākuma atzina tētis Agris Stukāns.