3.d klase apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku

10. novembris, 2019

Trešdien, 6. novembrī  3. d klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar bibliotēkas ēku, lasītavām un pakalpojumiem.

Trešdien, 6. novembrī  3. d klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar bibliotēkas ēku, lasītavām un pakalpojumiem.

Pēc bibliotēkas ēku apmeklējuma skolēni piedalījās Latvijas kultūras kanona nodarbībā. Nodarbības laikā skolēni iepazina Latvijas kultūras kanonu un tā tapšanas stāstu. Bērni aplūkoja dažādus uzdevumus un autentiskus priekšmetus, kas atspoguļo kanona vērtības,  meklēja kanona vērtības Latviešu literatūrā, veica radošus uzdevumus.

Rakstu sagatavoja
3.d kl. audzinātāja Ļ. Maļinovska