1. klašu skolēnu vecāku sapulce (ieraksts)

26. augusts

26. augustā plkst. 18.00 Google Meet tiešsaistes sistēmā notiks 1. klašu skolēnu vecāku sapulce.

26. augustā plkst. 18.00 tiešsaistes sistēmā Google Meet notiks 1. klašu skolēnu vecāku sapulce.