Vizuālās mākslas konkurss “Manas mājas”

24. marts, 2016

Mūsu skolas iesniegtie darbi novērtēti ar 1. un 3. pakāpes diplomiem vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādes-konkursa “Manas mājas”.

Pielikumi

138295Apsveicam Ogres novada interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu izstādes-konkursa “Manas mājas”

  • I pakāpes diploms interešu izglītības skolotājai Lailai Misuļinai darbs “Kāda būtu mana māja, ja es būtu rūķis mazs” (izvirzīts uz II kārtu),
  • III pakāpes diploms interešu izglītības skolotājai Ivetai Razgalei.

Paldies!