Vērienīga matemātikas olimpiāde 3. – 6. klašu skolēniem

27. novembris, 2017

RIMS organizētā matemātikas konkursa 1. kārta notika arī mūsu skolā. Tajā piedalījās 62 labākie matemātiķi no  3. – 6. klasēm.

Saites

Š.g. 23. novembrī privātā vidusskola RIMS organizēja ikgadējo MMC – Pangea (Meridian Maths Competition) matemātikas konkursu 3. – 9. klašu skolēniem. Konkursa moto  – “Nāc un pierādi savas matemātikas spējas!”.

Matemātikas konkursa 1. kārta notika arī mūsu skolā. Tajā piedalījās 62 labākie matemātiķi no  3. – 6. klasēm.  Darbs sastāvēja no 35 atbilžu izvēles jautājumiem un uzdevumu risināšanas laiks bija 90 minūtes.

1. kārtas rezultāti būs pieejami mājas lapā: www.rims.edu.lv ne vēlāk kā 2018. gada 8. janvārī. Rezultātu tabulā iegūtie punkti tiks atspoguļoti pēc skolēnu indentifikācijas kodiem, kuri  ir izsniegti katram dalībniekam.

Konkursa 2. kārtā RIMS aicinās piedalīties ap 50 valstī labākos matemātiķus katrā klašu grupā.

Savukārt, 1. un 2. klašu skolēniem konkurss tiks organizēts š.g. 28. novembrī.

Veiksmi un asu prātu visiem dalībniekiem!

 

Informāciju sagatavoja, I. Piļka, direktores vietniece