Uzmanību! Atrasties uz ūdenstilpēm ir bīstami!

25. februāris

Sakarā ar straujo temperatūras maiņu un ledus kušanu, atrašanās uz ūdenstilpēm ir bīstama!

Pielikumi

Uzmanību! Sakarā ar straujo temperatūras maiņu un ledus kušanu, atrašanās uz ūdenstilpēm ir bīstama! Nepārvērtē savas spējas! Esi uzmanīgs!