Uzdevumi.lv atzinība par aktīvu portāla iespēju izmantošanu mācību darbā

13. janvāris, 2021

Uzdevumi.lv izsaka pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!

Mūsu skola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2020./2021. mācību gada I semestrī. Mācību process šajā semestrī ir bijis gana sarežģīts un dažādiem izaicinājumiem piepildīts.

 Uzdevumi.lv izsaka pateicību par  skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!