Projekta sanāksme Itālijā

12. aprīlis, 2019

Februāra pēdējā nedēļā Ogres sākumskolas skolotāji piedalījās ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta “Who is afraid of mathematics?” projekta sanāksmē Itālijā.

Februāra pēdējā nedēļā 3 Ogres sākumskolas pedagogi – Līga Bužere, Elita Geca un Valda Bērziņa piedalījās ERASMUS + stratēģiskās partnerības projekta “Who is afraid of mathematics?” projekta sanāksmē Itālijā. Iepazināmies ar projekta dalībskolu no Itālijas, Itālijas izglītības sistēmu, bijām ekskursijā pa skolas apkārtni un nedaudz iepazināmies ar Turīnas centru.

Kopumā iepazināmies ar četru dažādu sākumskolu darbību. Itālijā skolēni mācības uzsāk 6 gadu vecumā, līdz ar to redzējām vairākas stundas sešgadīgajiem skolēniem. Mācības notiek integrēti un mācību grāmatās arī ir kopā vairāki mācību priekšmeti – piemēram, STEM priekšmeti, valodas utt. Skolēnu burtnīcas ir ļoti glītas – visiem vienādas, kur atrodami gan pieraksti, gan kopētas lapas ar uzdevumiem (ielīmētas). Skolēniem ir ļoti glīti, izkopti rokraksti. Katram īpašajam skolēnam ir savs asistents, kurš rūpējas par skolēna labsajūtu, kā arī cenšas palīdzēt skolēnam iekļauties kopējā darbā, netraucēt citus.

Vērojot dažādas mācību stundas, secinājām, ka Itālijas skolā sākumskolas klasēs (1.-6. klasei) izmanto kompetenču pieeju, sapludinot vairāku mācību priekšmetu vielu, kā arī komplicēti izmantojot un nostiprinot skolēnu zināšanas un prasmes, globālu pasaules redzējumu.

Tikāmies arī ar apgabala mēru, kas mūs iepazīstināja ar skolu dažādību pilsētā, kā arī stāstīja par bērnu un jauniešu iesaisti pilsētas pārvaldībā.

Turīnā iepazināmies ar vecpilsētu, piedalījāmies matemātikas meistarklasē Pitagora centrā, kur izmantojot spēles un loģisko domāšanu, var interesantāk apgūt un izprast matemātikas pamatprincipus.

Bijām arī Ēģiptes muzejā (otrais lielākais pasaulē), kurā gida pavadībā iepazinām civilizācijas vēsturi.

Itālijā pavadītā nedēļa bija iespaidiem bagāta, pie tam tur šī nedēļa mums par prieku bija silta un saulaina.

Informāciju sagatavoja projekta dalībniece Valda Bērziņa