Paldies klašu audzinātājām

20. aprīlis, 2015

Ogres sākumskolas klašu audzinātājas piedalījās konkursā par klases audzināšanas stundu”Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanu”.

Ogres sākumskolas klašu audzinātājas piedalījās konkursā par klases audzināšanas stundu”Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanu”, ko bija izsludinājis Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Konkursa gaitā skolotāji tika aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkursa mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas varētu būt noderīgs arī citiem skolotājiem. Konkursā tika organizēts kustības „Draudzīga skola” ietvaros, ko izvērtēja VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības satura centra pārstāvji.