Ogres sākumskolas Valsts svētku koncerts “Latvijas himnai 100”

18. novembris, 2020

Šajā svētku dienā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti, teiksim labus vārdus, iedegsim svecīti sava nama logā.

Ogres sākumskolas skolēni, vecāki un pedagogi!

Šajā svētku dienā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti, teiksim labus vārdus, iedegsim svecīti sava nama logā. 

Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem darbiem! Paldies koncerta dalībniekiem, interešu izglītības pedagogiem, priekšnesumu filmētājiem un, protams, skolotājai Diānai Ķēniņai par filmas grafisko izpildījumu un tās montāžu. 

Mēs esam atbildīgi!