Labo darbu nedēļa 4.b un 4.d klasēs

27. oktobris, 2016

Labo darbu nedēļai 4.b klases skolēni sāka gatavoties jau laicīgi- lasot, šķirojot un žāvējot zīles zoodārza iemītniekiem.

Saites

4_labiedarbi_2

Labo darbu nedēļai 4.b klases skolēni sāka gatavoties jau laicīgi- lasot, šķirojot un žāvējot zīles zoodārza iemītniekiem.

Pateicoties skolēnu un vecāku atsaucībai, kopā savācām un 18.oktobrī Rīgas zoodārzam nosūtījām 475 kilogramus zvēriem tik noderīgo gardumu.

Lai zīļu vākšanas process pašiem kļūtu atraktīvāks, daļu no tām sapildījām kastēs, kuras pārvērtām par jautriem sivēntiņiem.

Liels paldies Kārļa mammai par pamudinājumu iesaistīties šajā akcijā un zīļu nogādāšanu Rīgas zoodārzā!

Saulainā rudens pēcpusdienā 4.b un 4.d klase kopā devās sakopt vācu karavīru kapu teritoriju.

Patiesu prieku sagādāja skolēnu atsaucība un gatavība uzticēto pienākumu veikt ar vislielāko atbildības sajūtu. Bērni cītīgi grāba lapas, centās attīrīt pieminekļus no sūnu pārklājuma.

Šis kopīgais veikums bērniem ļāva ne tikai izjust gandarījumu par paveikto, bet arī mudināja izzināt vēsturiskos notikumus un apzināties, cik svarīgi ir dzīvot miera apstākļos.

4.b klases audzinātāja Līga Bužere