Izvēlies citātu … esi radošs… radi mākslu!

12. aprīlis, 2022

Vinniju Pūku pazīst ikviens. Tas noteikti ir pasaules slavenākais lācis, kuru mīl gan bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki.

Vinniju Pūku pazīst ikviens. Tas noteikti ir pasaules slavenākais lācis, kuru mīl gan bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki. Šogad ir slavenā pasaku varoņa radītāja – grāmatas autora Alana Aleksandra Milna 140. dzimšanas diena!

Ogres sākumskolas bibliotekāre Inga Biukšāne sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotājām Ivetu Razgali, Sandru Latveli un Ivetu Bučenieci, rosināja visus 4.,5.,6. klašu skolēnus piedalīties radošajā projektā “Izvēlies citātu … esi radošs… radi mākslu!”.

Ogres sākumskolas bibliotekāre Inga Biukšāne